Informacja na temat zmian w organizacji nabożeństw w okresie stanu epidemii

Warszawa, dnia 1 grudnia 2021 roku

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2021 r. (Dz.U. poz. 2177) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dziennikustaw.gov.pl) informujemy, że od 1 grudnia zmniejszony został limit uczestników nabożeństwa do 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego. Tak jak do tej pory do limitu nie wlicza się osób sprawujących kult religijny, a także osób w pełni[1] zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Wszystkie dotychczasowe zasady obowiązują, w szczególności:

  • obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką w budynkach kultu religijnego oraz w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku kultu religijnego. Wyjątki od tego obowiązku wymienione są w informacji z 15 czerwca 2021 roku: Komunikat Zarządu Kościoła – organizacja nabożeństw | Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP
  • zachowanie w budynku lub innym obiekcie kultu religijnego odległości między uczestnikami nie mniejszej niż 1,5 m
  • informowanie przed wejściem do budynków zborowych o aktualnym limicie osób uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu.

W przypadku chęci zapoznania się z większą ilością szczegółów dotyczących zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii odsyłamy do wcześniejszych komunikatów i informacji rozesłanych do zborów oraz znajdujących się na stronie kościelnej.

Apelujemy o szczególną troskę o osoby starsze i z chorobami przewlekłymi. W czasie nasilenia epidemii wracajmy do organizacji większej ilości nabożeństw, zachęcajmy osoby zainfekowane do pozostania w domach i korzystania z nabożeństw w internecie.

W związku z pewnym rozluźnieniem w ostatnim czasie zasad bezpieczeństwa apelujemy o rozwagę i troskę o życie swoje oraz osób przebywających w naszym otoczeniu.

W chwili, gdy pisany jest ten komunikat, mamy prawie 30 000 oficjalnych zakażeń covidem, 570 zgonów i prawie 700 000 ludzi na kwarantannie. Z bólem dowiadujemy się również o śmierciach naszych wyznawców, jak również ciężkim i z powikłaniami przebiegu choroby również u osób, które uważały, że mają wysoką odporność organizmu i prowadziły zdrowy styl życia. Docierają do nas również informacje o coraz młodszym wieku osób zmarłych.

Niepokoją nas podziały i spory wokół tematu pandemii. Zgodnie z zasadą miłości braterskiej i „znoszenia jedni drugich w miłości” apelujemy o miłość, tolerancję i wzajemny szacunek. Jako Zarząd Kościoła popieramy oficjalne stanowisko Generalnej Konferencji w tej sprawie. Potwierdzenie reakcji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na COVID-19 | Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Każdy ma prawo do swoich poglądów i podejmowania swoich decyzji. Jednak w imię biblijnej zasady wzajemnej troski o siebie, empatii rozumianej jako dar radowania się z radującymi i płaczu z płaczącymi,  wzywamy do respektowania podstawowych zasad higieny w miejscach wspólnego zgromadzania się, aby ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się i ryzyko utraty zdrowia i życia.

Apelujemy też do wszystkich wyznawców, aby na co dzień respektowali osiem zasad zdrowia i w naturalny sposób wzmacniali swoją odporność, niezależnie od swojego stosunku do szczepień. Według oficjalnych danych pandemia nie zakończy się tak szybko, pojawiają się kolejne, niezbadane jeszcze mutacje, dlatego musimy nauczyć się żyć z tym problemem.

Nade wszystko wzywamy do koncentrowania się na misji Kościoła, zleconej nam przez Boga. Dzielmy się ewangelią, korzystajmy z programów internetowych, promujmy i rozpowszechniajmy wykłady M. Finleya i D. Asherika, korzystajmy z materiałów przygotowanych przez dział młodzieży, sekretariaty zdrowia, kaznodziejstwa czy komunikacji i mediów. Rozpowszechniajmy literaturę, angażujmy się w inicjatywy misyjne, takie jak ostatnio w Krakowie, które poruszyły całe miasto. Dawajmy ludziom nadzieję i pewność wypełniania się Bożych obietnic.  

„My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał nas od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez ewangelię, która głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa”
(2 Tes 2,13-14).

Z życzeniami zdrowia i Bożej opieki

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego


[1] Ponieważ rozporządzenie nie precyzuje wyrażenia „w pełni”, interpretujemy ten zapis jako pozostanie przy dotychczas obowiązujących zasadach, czyli przyjęcie podwójnej dawki szczepionki, za wyjątkiem szczepionki Johnson&Johnson, która była podawana w jednej dawce.

Media