Informacja w sprawie rektora WSTH

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2011 r. Rada Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie podjęła uchwałę o stwierdzeniu nieważności postępowania w sprawie nadania w roku 1990 Bernardowi Kozirogowi stopnia naukowego doktora. Oznacza to w praktyce odebranie tytułu naukowego nadanego przez tę samą Uczelnię 21 lat temu. W związku z powyższym Rada Kościoła, podjęła decyzję o odwołaniu dotychczasowego rektora WSTH z piastowanej funkcji. Ta decyzja jest nie tylko konsekwencją uchwały Rady Wydziału ChAT, lecz przede wszystkim wyrazem naszego przekonania, że w każdej sprawie, również dotyczącej standardów naukowych, staramy się być wierni zasadom chrześcijańskim, które głosimy.

Przez ostatnie 1,5 roku od momentu pojawienia się pierwszych informacji Zarząd i Rada Kościoła bardzo poważnie odniosły się do tej sprawy. W komunikatach i oświadczeniach publikowanych na oficjalnej stronie Kościoła oraz w periodyku „Głos Adwentu” nie tylko na bieżąco informowaliśmy o sytuacji, zgodnie ze stanem naszej wiedzy, ale wyrażaliśmy nasze zaniepokojenie atmosferą narosłą wobec sytuacji w WSTH, jak również zapewnialiśmy, że dołożymy wszelkich starań, aby podejmować właściwe decyzje.

Natychmiast po pojawieniu się podejrzeń o możliwości wystąpienia nieprawidłowości w pracy doktorskiej rektora WSTH, oddał się on do dyspozycji Rady Kościoła. Po rozpoczęciu właściwych procedur przez ChAT oraz decyzjach Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Rada Kościoła podjęła decyzję o zawieszeniu rektora w wykonywaniu jego funkcji. Powołany został dr Daniel Duda w charakterze pełniącego obowiązki rektora WSTH. Wobec niewątpliwego braku doświadczenia w zajmowaniu się takimi sprawami, wielu wątpliwości i bezprecedensowego charakteru sprawy, Rada Kościoła postanowiła uzależnić swoje decyzje od decyzji właściwych organów państwowych. Stąd taka a nie inna decyzja Rady o odwołaniu rektora po otrzymaniu werdyktu Rady Wydziału ChAT.

Pomimo tego, że sprawa dotyczy odebrania tytułu naukowego sprzed 21 lat, decyzją tą Rada Kościoła pragnie wyrazić swoje głębokie przywiązanie do najwyższych standardów, jakie powinna spełniać szkoła adwentystyczna. Ubolewamy, że ludzkie słabości naraziły na szwank jej dobre imię. Pragniemy jednak i jesteśmy w tym zdeterminowani, aby reformować Wyższą Szkołę Teologiczno-Humanistyczną. W najbliższym czasie poinformujemy o decyzjach Rady Kościoła, która poprzez powołaną przez siebie komisję pracowała nad niezbędnymi reformami.

Jednocześnie pragniemy wyrazić podziękowanie br. Bernardowi Kozirógowi za niezaprzeczalne sukcesy, jakie pod jego kierunkiem osiągnęła szkoła. Niezależnie od popełnionych błędów nie można przekreślać dorobku rektora, jego zaangażowania i serca, jakie oddał szkole. Wierzymy, że decyzja Rady Kościoła spotka się z jego zrozumieniem, jak również akceptacją pracowników szkoły oraz wyznawców Kościoła.

Pragniemy w Nowy Rok wejść z postanowieniem naprawiania tego, co da się naprawić, odbudowania tego, co da się odbudować, a przede wszystkim z wiarą i nadzieją, że łaskawy Bóg, który jest Bogiem przebaczenia pozwoli nam kontynuować Jego dobre dzieła. Polecamy odwołanego rektora, pracowników szkoły i wszystkich drogich wyznawców Bożej opiece. Sami również prosimy o modlitwy i wsparcie w trudnym dziele odbudowywania prestiżu WSTH.

ZARZĄD KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO W RP

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]