|

Instrukcja organizacji nabożeństw – Pismo Zarządu Kościoła

Warszawa, dnia 5 maja, 2021 roku

Instrukcja organizacji nabożeństw adwentystycznych
 w okresie stanu epidemii

Wobec najnowszej zmiany Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i pojawieniem się na rządowej stronie www.gov.pl harmonogramu wprowadzania najbliższych zmian w obowiązujących dotąd obostrzeniach epidemicznych, informujemy, że najważniejszą zmianą – z perspektywy życia kościelnego – jest zmiana limitu osób, które mogą uczestniczyć w zgromadzeniach (w tym nabożeństwach) organizowanych w ramach działalności Kościołów w budynkach i innych obiektach kultu religijnego – z 1 osoby na 20 m2 na 1 osobę na 15 m2.

Zmiana limitu osób obowiązuje od 4 maja, stąd najbliższe sobotnie nabożeństwa mogą już odbyć się z udziałem nieco większej liczby osób

Zbory, które chciałyby się spotkać na nabożeństwie w większej, a nawet niczym nie ograniczonej  liczbie osób mogą to zrobić legalnie tylko w jeden sposób – w oparciu o § 26 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 512 z późniejszymi zmianami), który różnicuje zasady odbywania się takich zgromadzeń w zależności od tego, czy odbywają się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, czy na zewnątrz tych budynków i obiektów. Wewnątrz obowiązują limit liczebny uczestników oraz nakaz utrzymywania półtorametrowego dystansu i zakrywania maseczką ust i nosa.

Na zewnątrz nie ma limitu uczestników, należy jednak utrzymywać dystans i zakrywać usta i nos maseczką (ten ostatni obowiązek, noszenia na zewnątrz maseczek, zniknie, według harmonogramu rządowego, 15 maja).

Ponieważ robi się coraz cieplej, sugerujemy zborom rozważenie możliwości organizacji nabożeństw na zewnątrz. Można do tego wykorzystać teren kościelny, na którym stoi budynek zborowy, lub teren prywatny (udostępniony na ten cel zborowi przez właściciela) czy ogólnodostępny (park, las, polana).

Zgromadzenia organizowane w ramach działalności Kościołów, o których to zgromadzeniach mowa w  § 26 ust. 8, są zupełnie innymi zgromadzeniami, niż te z ust. 1, gdzie mowa o zgromadzeniach w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach i gdzie przewidziane są zupełnie inne limity. Organizatorzy zgromadzeń kościelnych (w tym nabożeństw) winni przyswoić sobie to rozróżnienie na wypadek ewentualnej interwencji nie do końca kompetentnych funkcjonariuszy. Zwłaszcza gdyby nabożeństwo było zorganizowane nie na kościelnej posesji, a na przykład w parku czy w lesie. Powtarzamy: zgromadzenia organizowane w ramach działalności Kościołów mają inny charakter niż zgromadzenia w rozumieniu ustawy
o zgromadzeniach i stosuje się do nich inne obostrzenia!

Podkreślenia wymaga, że nabożeństwa (zewnętrzne czy wewnętrzne) organizowane przez grupę wyznawców danego zboru, ale bez formalnego uzgodnienia z władzami zboru, w tym z jego pastorem ordynowanym, czy z władzami diecezji nie są zgromadzeniami organizowanymi „w ramach działalności Kościołów”. Takie zgromadzenia są jedynie prywatnymi zebraniami grupy wiernych i podlegają wszelkim obostrzeniom przewidzianym dla zgromadzeń niekościelnych.

Ponieważ § 26 dotyczy zgromadzeń kościelnych, a więc nie tylko nabożeństw, stąd zbory, które od miesięcy nie organizowały zebrań zborowych, z uwagi na limity liczebne uczestników, powinny rozważyć przeprowadzenie ich właśnie na zewnątrz.

Inne dotychczasowe zalecenia pozostają bez zmian.

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP