Jesienna sesja Generalnej Konferencji zakończona

W dniach 7-13 października w Silversprings w Stanach Zjednoczonych, odbyła się jesienna sesja Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W trakcie kilkudniowego spotkania delegaci zastanawiali się m.in. nad realizacją strategii Kościoła w kontekście sytuacji pandemiczno-społecznej na świecie.

22 PAŹDZIERNIKA 2021 (NR 835) {ADVENTIST.ORG/OPR.DANIEL KLUSKA`}

Podczas gdy na całym świecie już od roku realizowana jest strategia „I Will Go” (2020-2025), środowa prezentacja kończąca tegoroczną jesienną sesję Generalnej Konferencji pokazała, jak w ciągu ostatnich 12 miesięcy cele realizowane przez poszczególne komórki Kościoła pomogły lepiej zintegrować całą wspólnotę.

Jesienna sesja odbywała się w systemie hybrydowym – część osób była obecnych na sali a pozostali delegaci brali udział w spotkaniu przez aplikację ZOOM.

W trakcie prac nad strategią „I Will Go” (tłum. Pójdę) Generalna Konferencja opracowała cele i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). Z założenia miało to pomóc mierzyć cele osiągane przez Kościół na całym świecie. Cele te oparte są na wcześniej przeprowadzonych badaniach i można je znaleźć na stronie https://iwillgo2020.org/. Każdy wskaźnik wydajności mieści się w trzech kluczowych kategoriach celów: Misja, Rozwój Duchowy i Przywództwo. Każda kategoria jest podzielona na łącznie 10 celów i 54 KPI.

Departament Edukacji, Duszpasterstwa, Misji a także Archiwów i Zasobów przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów, przygotował specjalny raport w formie klipów wideo. Celem było przedstawienie zakresu wdrożenia strategii, która została przyjęta rok temu.

Cele departamentów i cele kluczowe (KP)I: Edukacja, Duszpasterstwo i Komunikacja

Otwierając prezentacją dyrektorka Departamentu Edukacji przy Generalnej Konferencji, Lisa Beardsley-Hardy, podkreśliła, że strategia umożliwiła a niejako nawet wymusiła na Międzynarodowej Radzie Edukacji (IBE) i Międzynarodowej Radzie Edukacji Ministerialnej i Teologicznej (IBMTE) częstsze spotkania i dyskusje. To pozwoliło bardziej efektywnie pracować nad osiąganiem celów dla rozwoju edukacji w najbliższych kilku latach.

Lisa Beardsley-Hardy – dyrektorka Departamentu Edukacji przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

– Tworzymy sieć ponad 9 tys. szkół, 117 uniwersytetów i szkół wyższych, gdzie pracuje prawie 112 tys. nauczycieli i profesorów oraz jest ponad 2 miliony studentów. To wielki potencjał, który jest w stanie realizować strategię Kościoła – powiedziała. – Kluczem jest zdefiniowanie właściwych celów, które dana instytucja będzie w stanie osiągnąć. Następnie musi przedstawić odpowiednie sprawozdanie własnemu zarządowi lub komitetowi zarządzającemu o tym, w jaki sposób osiąga kluczowe wskaźniki efektywności i realizuje strategię Kościoła – powiedziała Beardsley-Hardy. – Edukatorzy i szkoły są teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej do realizacji misji adwentystycznej – dodaje.

Dr Mario Ceballos, dyrektor Departamentu Kapelanatu zaznaczył, że strategia Kościoła nakłada szczególną odpowiedzialność na ponad 2 tys. kapelanów adwentystycznych działających na całym świecie.

– Tysiące adwentystycznych kapelanów służy Bogu w mundurach i w służbie cywilnej – w policji, w zakładach karnych czy w wojsku. Chcemy, aby byli zaangażowani w miejscach w których już są obecni. Chcemy, aby wykorzystywali możliwie wszystkie dostępne środki do budowania relacji z przedstawicielami władzy i innymi wyznaniami, dzieląc się Dobrą Nowiną – zaznacza Ceballos.

Dr Mario Ceballos, dyrektor Departamentu Kapelanatu

Williams Costa, Dyrektor ds. Komunikacji przy Generalnej Konferencji przedstawił sposoby, jakimi realizowana jest strategia Kościoła w kontekście projektów takich jak Konferencja GAiN, Adwentystyczne Szkolenie Komunikacyjne (ACT), gra „Heroes II” czy Inicjatywa Cyfrowej Ewangelizacji – wsparcia idei całkowitego zaangażowania członków Kościoła a także twórców i ekspertów technicznych z całego świata.

– Same projekty to jednak nie wszystko. Współpracujemy także bardziej ściśle z innymi komórkami Kościoła: ADRA, Hope Channel czy Adventist World Radio. Staramy się być lepiej dostępni także dla poszczególnych Unii Kościoła na całym świecie. Chcemy pomagać tam, gdzie Kościół potrzebuje jakiegokolwiek wsparcia. Widzimy tego efekty bo nowoczesne media stakle się rozwijają – dodaje Costa.

Koncentrując się na KPI w zakresie przywództwa 9.5, KPI dla misji 1.1, KPI dla rozwoju duchowego 5.5 i KPI rozwoju duchowego 7.3, departament komunikacji będzie nadal rozwijał inicjatywy, które odpowiednio wypełniają te cele: optymalizacja technologii, zwiększenie udziału członków kościoła poprzez skupienie się na całkowitym zaangażowaniu wyznawców (TMI), zwiększenie wykorzystania istniejących zasobów, takich jak Hope Channel, Adventist World Radio i oficjalne publikacje kościelne wśród członków, oraz edukowanie młodych ludzi w temacie odpowiedzialnego korzystania z platform medialnych do dzielenia się ewangelią.

Za kulisami

Dr David Trim, dyrektor biura ds. Archiwów, Statystyki i Zasobów przy Generalnej Konferencji, przedstawił prezentację na temat tego, jak działa proces ustalania celów i wskaźników KPI oraz jak mierzy się realizację założeń.

– Do tej pory słyszeliśmy dużo o sposobach, w jakie poszczególne działy Kościoła realizują jego strategię. Słyszymy o pewnych „celach” i „kluczowych wskaźnikach wydajności”. Ale jak sprawdzić, czy to wszystko działa? – stawia pytanie Trim.

Dr David Trim, dyrektor biura ds. Archiwów, Statystyki i Zasobów przy Generalnej Konferencji

Wszystko to jest możliwe dzięki informacjom zebranym w ankietach w latach 2017-2018. Materiały te pozwoliły określić mocne i słabe strony poprzedniej strategii Kościoła, a także wpłynąć na założenia obecnego planu.

– W ankietach łącznie wzięło udział 63 756 członków Kościoła Adwentystów ze wszystkich 13 wydziałów co oznacza, że ​​margines błędu wynosił plus-minus jeden procent. Cele strategii zostały więc założone na podstawie badań przeprowadzonych na bardzo dużą skalę – zaznacza.

Dr Trim wyjaśnił, że już niedługo, do każdego wydziału i kraju dotrze kolejna, nowa ankieta. Uwzględni ona także pracowników Kościoła.

– Ankiety wśród pastorów wszystkich wydziałów rozpoczną się w przyszłym roku. Za 12 miesięcy wykorzystując kolejne coroczne spotkanie, przeprowadzimy z kolei badania wśród pracowników Wydziałów i instytucji. Dane zostaną ujęte w raporcie, który zostanie przygotowany już za 2 lata i posłużyć do stworzenia celów dla nowej, pięcioletniej strategii Kościoła – dodaje.

Rick Kajiura, Dyrektor Wspierający Departamentu Misji prezentuje stronę główną strategii Kościoła: https://www.iwillgo2020.org

– Czy zatem dzisiaj jesteśmy w stanie osiągnąć założone 10 celów i 54 KPI, które przyjęliśmy w ubiegłym roku? Z pewnością zrobimy to tylko z waszą pomocą – podkreślał Dr Trim.


Wszystkie materiały z tegorocznej sesji jesiennej Generalnej Konferencji dostępne są na stronie:

https://executivecommittee.adventist.org/blog/2021/10/09/21ac-presentations/

AAI