Komunikacja Zboru – pismo do zborów i pastorów

Do Rad Zborów i Pastorów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce

25 marca 2021 roku

A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie,
wszystko czyńcie na chwałę Bożą.
1 List do Koryntian 10, 31

Drogie Siostry i Bracia,

W ciągu ostatniego roku wszyscy musieliśmy się zmierzyć z nowymi wyzwaniami stojącymi przed misją Kościoła. Wielu z nas z nadzieją spojrzało w stronę internetu i płynącego z użycia tego medium szeregu możliwości. Prawdą jest jednak, że używanie internetu nie działa tylko w jedną stronę; nie służy jedynie pozyskiwaniu informacji. Czy tego chcemy czy nie, zostawiamy w internecie także wiele informacji o nas samych, o naszych zborach i Kościele. Dlatego zwracam się do Was ze szczególnym apelem.

  1. Zadbajcie w swoich zborach o sprawnie działający Oddział Komunikacji. Potrzeba zagospodarowania takiego wakatu już od dawna przewidziana została w Prawie Zborowym. Osoba prowadząca taki dział misji, powinna biegle poruszać się w mediach społecznościowych i odpowiadać za jakość komunikacji zboru z otoczeniem.
  2. Zwracajcie uwagę na treści, jakie na swoich profilach w mediach społecznościowych publikują Wasze zbory. Oficjalne fanpage zborowy na Facebooku, Instagramie lub kanał w serwisie YouTube nie powinien służyć do wygłaszania osobistych opinii.
  3. Nie wszystkie nagrane materiały przygotowane przez Wasze zbory – kazania lub wykłady – nadają się do publikacji w internecie (Facebook lub YouTube). Czasami problemem są niedoskonałości techniczne takiego materiału. Częściej jednak zdarza się, że w takich materiałach pojawiają się niesprawdzone informacje lub sensacje, które niewiele mają wspólnego z nadzieją w Jezusie.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ostatecznej publikacji takiego materiału powinna decydować Rada Zboru.
  4. Zatroszczcie się o starszych użytkowników internetu w Waszych zborach. W trakcie spotkań modlitewnych na ZOOMie wspomnijcie o tym, że nie wszystkie informacje które znajdują w internecie są prawdziwe. Waszą rolą jako liderów jest zapewnienie im wsparcia a także edukacji w tym zakresie.

Jestem przekonany, że znajdujemy się obecnie w wyjątkowym czasie historii świata. Mamy wiele możliwości niesienia ewangelii i coraz częściej robimy to przy udziale nowoczesnych mediów. Jednak ciąży na nas także odpowiedzialność z ich właściwego wykorzystania. Nie zapominajmy o tym.

W przypadku pytań lub wątpliwości, pozostaje do Waszej dyspozycji.

Życzę Wam Bożego prowadzenia, mądrości i opieki Najwyższego!

Daniel Kluska
Dyrektor Sekretariatu Komunikacji i Mediów
Przy Zarządzie Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w Polsce

Media