Komunikat Zarządu Kościoła w sprawie organizacji nabożeństw

Warszawa, dnia 5 listopada 2020 roku

Do Wyznawców, Starszych Zborów i Pastorów

Komunikat dotyczący zmian
organizacji nabożeństw

W związku z wprowadzeniem przez rząd nowych kroków w walce z epidemią ze smutkiem informujemy, że od 7 do 29 listopada ograniczona została liczba uczestników nabożeństwa do 1 osoby na 15 metrów kwadratowych powierzchni budynku kościelnego.

W praktyce oznacza to, że w wielu miejscach przeprowadzenie nabożeństwa może okazać się niemożliwe. Decyzję czy zawiesić nabożeństwa pozostawiamy lokalnym zborom w porozumieniu z ich diecezjami.

Gdzie to tylko możliwe zachęcamy do przeprowadzania nabożeństw z ograniczoną liczbą osób. Zachowanie łączności i pielęgnowanie ducha modlitwy jest w tym trudnym czasie szczególnie istotne, tym bardziej, że rządzący zapowiadają, że jest to ostatni etap przed wprowadzeniem spodziewanej narodowej kwarantanny, podobnie jak to było wiosną.

Idea spotykania się na wielbieniu Boga w małych grupach jest bliska adwentystycznym praktykom oraz prawdy o tym, że „gdzie dwóch lub trzech spotyka się w imię moje, tam jestem pośród nich”. Wykorzystajmy nasze budynki kościelne do tego typu spotkań. Może być ich więcej i powinny odbywać się w uproszczonej formie podobnej do nabożeństw modlitewnych:

1. Modlitwa wstępna,
2. Pół godzinne studium Biblii (lekcja szkoły sobotniej),
3. Kilka minut doświadczeń,
4. Krótka (10-15 minut) refleksja biblijna któregoś z uczestników lub lokalnego pastora (jeśli jest obecny),
5. Modlitwy.

Całość nie powinna przekraczać 1 godziny, spotkania takie mogą odbywać się również w piątki wieczorem. Dobrą okazją do tego typu nabożeństw jest rozpoczynający się w naszym Kościele Tydzień Modlitwy. Niezależnie od proponowanych w materiale intencji  zachęcamy do modlitw za nasz Kraj.

Podczas wszelkiego rodzaju nabożeństw obowiązuje wymieniony wyżej limit ilości osób oraz wszelkie dotychczasowe zarządzenia państwowe oraz zalecenia i instrukcje kościelne.

Zwracamy się z gorącym apelem do duchownych oraz działaczy zborowych dobrze posługujących się komunikatorami internetowymi o pomaganie wyznawcom w korzystaniu z transmisji nabożeństw i programów kościelnych.

Bez przestanku się módlcie (1 Tes. 5,17)

Zarząd Kościoła Adwentystów
 Dnia Siódmego w RP

Media