|

Komunikat Zarządu Kościoła Adwentystów w Polsce

Warszawa, dn. 25 lutego 2022 roku

Do zborów i wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w Rzeczypospolitej Polskiej

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

Od czwartku 24 lutego nasza uwaga zwrócona jest na Ukrainę, gdzie rozpoczęła się wojna. Jak zawsze najbardziej pokrzywdzone są osoby cywilne. Łączymy się w bólu z narodem ukraińskim, zarówno mieszkającym w swojej ojczyźnie, jak i z obywatelami tego kraju mieszkającymi w Polsce. Główną grupą uchodźców będą zapewne kobiety i dzieci.  Nasz kraj stanowi pierwsze miejsce ucieczki dla tych, którzy chcą schronić się przez działaniami wojennymi.  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce chce pomóc uchodźcom, tym bardziej że wśród nich może być też duża grupa naszych współwyznawców, dla których Kościół w Polsce będzie pierwszym miejscem, do którego się zgłoszą. Zarząd Kościoła powołał specjalny komitet mający koordynować pomoc niesioną przez Kościół i jego lokalne jednostki.

Przyszedł czas na nasze konkretne działanie. W najbliższych dniach do ośrodka w Wiśle przyjedzie grupa matek z dziećmi, które w tym miejscu będą mogły spędzić czas wojny.

Uchodźcom z Ukrainy możemy pomagać na kilka sposobów:

 • Można przekazywać środki pieniężne, które będą przeznaczone na pomoc uchodźcom, wpłacając na jedno z trzech kont:
 • konto Zarządu Kościoła
  84 1240 1066 1111 0000 0005 9356

  Kod BIC/Swift Bank Pekao SA: PKOP PL PW
  IBAN Bank Pekao SA: PL 84 1240 1066 1111 0000 0005 9356
  Z dopiskiem –  pomoc dla uchodźców z Ukrainy
  Adres Banku Pekao do przelewu
  Bank Pekao S.A.
  ul. Grzybowska 53/57
  00-950 Warszawa
 • konto Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej
  26 1240 1994 1111 0010 3045 8599

  Kod BIC/Swift Bank Pekao SA: PKOP PL PW
  IBAN Bank Pekao SA: PL 26 1240 1994 1111 0010 3045 8599

  EURO  93 1240 1994 1978 0010 3089 7200
  USD   76 1240 1994 1787 0010 3089 8356

  Środki wpływające na to konto będą przeznaczone na sfinansowanie pobytu uchodźców w ośrodkach ChSCh.
 • konto ADRA Polska
  49 1240 1994 1111 0010 3092 3882 lub wpłaty poprzez https://www.adra.pl/pomoc-ukrainie/.  Środki wpłacane na ADRĘ będą przeznaczone przede wszystkim na pomoc udzielaną na terenie Ukrainy. TUTAJ znajdziesz więcej informacji o przelewach międzynarodowych.

Oczywiście nie wyklucza to lokalnych zbiórek prowadzonych przez zbory, przeznaczonych na sfinansowanie potrzeb związanych z goszczeniem uchodźców w prywatnych lokalach wyznawców danego zboru lub w pomieszczeniach zborowych.

 • Przyjęcie na pewien czas gości z Ukrainy pod własny dach

Osoby dysponujące większym domem lub mieszkaniem mogą udostępnić miejsce przybyszom. Prosimy o zgłaszanie takiej gotowości lokalnym pastorom, podając informację na temat ilości osób, które będzie można przyjąć, czasu, na jaki można udzielać pomocy, oraz ewentualnych potrzeb, w tym finansowych, związanych z goszczeniem u siebie uchodźców. Pastorów prosimy o przekazywanie informacji na temat miejsc noclegowych do swoich diecezji.

 • Przyjęcia na pewien czas gości z Ukrainy w pomieszczeniach zborowych

Zbory dysponujące większą przestrzenią mogą udostępnić miejsce przybyszom na podobnych zasadach jak powyżej. Doraźnie mogą być to miejsca noclegowe na materacach. Jeśli zbór potrzebowałby pomocy w zorganizowaniu materacy i pościeli, prosimy zgłosić się do zarządu diecezji, do której zbór należy. W przypadku udostępnienia pomieszczeń zborowych potrzebne będzie też wsparcie w postaci przynajmniej jednej osoby, która będzie pomocna dla przybyszów w różnych życiowych sprawach . Starszych zborów prosimy o przekazanie właściwych informacji do lokalnego pastora. A pastorów proszę o przekazanie wszystkich danych do swojej diecezji.

 • Organizowanie lokalnych zbiórek materialnych na terenie zborów i filii ChSCh, które będą gościć uchodźców

Najbardziej potrzebnymi artykułami będą: koce, śpiwory, materace, środki higieniczne i czystości (w tym dla kobiet i dzieci), książki dla dzieci (malowanki), artykuły do kolorowania, żywność o długim terminie przydatności (makarony, kasze, ryż, konserwy), woda, artykuły żywnościowe dla dzieci. 

Zbory, które nie będą gościć u siebie uciekinierów, prosimy o wpłacanie środków na konto Zarządu Kościoła lub – w porozumieniu z zainteresowanym zborem goszczącym osoby z Ukrainy – przekazanie zebranych artykułów do zboru.

 • Oferowanie zatrudnienia lub pomoc w znalezieniu pracy dla uchodźców z Ukrainy

Osoby, które mają taką możliwość, prosimy o przyjęcie do pracy uchodźców z Ukrainy, bądź pomoc w znalezieniu pracy na lokalnym rynku pracy.

 • Zaoferowanie fachowej pomocy dla uchodźców

Szczególnie potrzebnymi rodzajami pomocy będą: pomoc medyczna (przede wszystkim lokalnie), pomoc prawna, pomoc psychologiczna. Profesjonalistów, którzy chcieliby udzielać pomocy (w tym online oraz telefonicznie) prosimy o zgłaszanie swojej gotowości pastorom, a pastorów o przekazywanie tych informacji do diecezji.

 • Gotowość do wsparcia duchowego

Możecie także pomóc poprzez słowa wsparcia i pocieszenia, wspólną modlitwę z uchodźcami oraz zainteresowanie ich losem. Słowa wsparcia i modlitwy są także potrzebne tym osobom, które mieszkają w Polsce, a na Ukrainie zostały ich rodziny i przyjaciele. Zachęta do udzielania wsparcia dotyczy nie tylko naszych współwyznawców, ale też wszystkich osób z Ukrainy w naszym otoczeniu: sąsiadów, współpracowników, osoby świadczące nam swoje usługi.

Zachęcamy zbory do zorganizowania spotkań modlitewnych (przede wszystkim online) w intencji pokoju na Ukrainie, zaprzestania działań wojennych oraz społeczeństwa Ukrainy.

Zwracamy się także do wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego o wstrzymanie się od uczestnictwa w internetowych dyskusjach na temat wojny w Ukrainie. Zamieńmy aktywność internetową na słowa modlitwy, a komentarze w sieci na realne słowa wsparcia dla osób z Ukrainy.

Wierzymy, że Bóg jest w stanie rozwiązać problem wojny na Ukrainie, a naszym zadaniem jest nieść pomoc potrzebującym.

„Niech rozjaśni Pan oblicze swoje na Wami
i niech obdarzy Was pokojem” (Lb 6,26).

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP