|

Komunikat Zarządu Kościoła w związku z nowymi obostrzeniami

Warszawa, dnia 25 marca 2021 roku

Do Wyznawców, Starszych Zborów i Pastorów

Komunikat dotyczący zmian organizacji nabożeństw

W związku z wprowadzeniem przez rząd nowych kroków w walce z epidemią ze smutkiem informujemy, że od 27 marca do 9 kwietnia ograniczona została liczba uczestników nabożeństwa do 1 osoby na 20 metrów kwadratowych powierzchni budynku kościelnego.

W praktyce oznacza to, że w wielu miejscach przeprowadzenie nabożeństwa może okazać się niemożliwe. Decyzję czy zawiesić nabożeństwa pozostawiamy lokalnym zborom w porozumieniu z ich diecezjami. Podczas podejmowania decyzji naczelną zasadą powinno być bezpieczeństwo zdrowotne wyznawców. Dotyczy to również osobistych decyzji czy udać się na nabożeństwo.

Oprócz wymienionej wyżej zmiany obowiązują wszystkie dotychczasowe zasady i instrukcje.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach online, w szczególności w sobotę 3 kwietnia, gdy transmitowany będzie międzynarodowy Festiwal Hosanna na kanale YouTube telewizji Nadzieja.tv

Zwracamy się z gorącym apelem do duchownych oraz działaczy zborowych dobrze posługujących się komunikatorami internetowymi o pomaganie wyznawcom w korzystaniu z transmisji nabożeństw i programów kościelnych.

W Panu pokładam nadzieję, dusza moja żyje nadzieją ,
oczekuję słowa jego (Ps. 130,5)

Zarząd Kościoła Adwentystów
 Dnia Siódmego w RP

Media