Konferencja liderów młodzieży Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów w Anglii

W dzisiejszym świecie walka o znalezienie i zachęcenie przywódców młodzieży na poziomie lokalnego zboru jest niezwykle trudna. Jednak Sekretariatowi Młodzieży Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Anglii, udało się zachęcić ponad 90 osób do udziału w Konferencji Przywództwa (YLC) zatytułowanej „Odbudowa murów”, które odbyło się w dniach 24–26 stycznia w Crowne Plaza we wschodnim Grinstead w Londynie.

25 LUTEGO 2020 (NR 745) `{`TED ADVENTIST ORG / TŁUM. DANIEL KLUSKA`}

Uczestnicy, którzy przybyli z terenu całej Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów w Anglii (SEC) koncentrowali się na wspólnej dyskusji na temat zanikającego przywództwa w lokalnych zborach. Konferencja uświadomiła wszystkim realną potrzebę zmian i wdrożenia pewnych innowacji, jak np. platforma internetowa do wymiany pomysłów i działań, która mogłaby stanowić bazę z inspirującymi działaniami dla nowych liderów.

W trakcie całej Konferencji nie zabrakło także wyjątkowych gości. Wśród mówców byli: Naomi Burgess, trener ds. Rozwoju i przywództwa w firmie Team GB; pastor Laurent Grosvenor, starszy pastor kościoła Adwentystów Dnia Siódmego „Alfa: w USA; Fabian Thorpe, dyrektor biznesowy i przedsiębiorca; Jennie Hall, asystent nagrody Senior Youth Leader Award; oraz pastor Tihomir Lazić, dyrektor Departamentu ds. Studentów w Wydziale Transeuropejskim Kościoła Adwentystów. W konferencji udział wzięli także: Dejan Stojković, dyrektor młodzieży Kościoła Adwentystów w Wielkiej Brytanii oraz pastorzy: Nathan Stickland i Lon Jones.

Warsztaty podczas weekendu obejmowały wprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla młodzieży zatytułowanego: „Senior Youth Leadership Award” organizowanego przez Departament Młodzieży przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego; Wartości i rozwiązywanie konfliktów; Planowanie strategiczne; Przywództwo młodzieży i Duch Święty; oraz „Młodzież i innowacje”.


Uczestnicy konferencji w Londynie [zdjęcie: Aaron Fenton-Hewitt]

Każda prezentacja prowokowała do myślenia, ale pozwalała jednocześnie młodym liderom dostosować proponowane działania do ich zborów. konferencja to także okazja do nawiązania nowych kontaktów, dzielenia się wyzwaniami i historiami sukcesów.

Podczas jednego z warsztatów zatytułowanych „Wyzwania dla liderów”, zaproszono uczestników do podzielenia się na cztery grupy, z których każda miała za zadanie opracowanie projektu młodzieżowego z perspektywy biznesowej o budżecie 100 GBP (Funtow brytyjskich), 1000 GBP, i 1 000 000 £. Powstałe w ten sposób projekty były bardzo kreatywne. Jednym z nich było np. założenie sklepu ze zdrową żywnością, prowadzonego przez młodych przedsiębiorców, który będzie rozwijał i sprzedawał organiczne i zdrowe produkty żywnościowe.

Jednym z głównych problemów, które liderzy podkreślili podczas spotkania, był brak dobrej komunikacji pomiędzy liderami kierującymi strategią Kościoła a liderami młodzieży. Takie niezrozumienie może prowadzić do wykluczenia lub marginalizacji wielu interesujących działań. Istnieje zatem realna potrzeba, aby Zarząd Kościoła ściślej współpracował z diecezjalnymi liderami młodzieży.


Pastor Anthony Fuller, dyrektor ds. Młodzieży w Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów w Anglii (SEC) [zdjęcie: Aaron Fenton-Hewitt]

Na zakończenie konferencji Cathy Boldeau, która reprezentowała adwentystyczną organizację ADRA promowała nadchodzące projekty pro społeczne, a dyrektor ds. Młodzieży w Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów w Anglii (SEC), Anthony Fuller, zachęcał, aby wszyscy liderzy zaangażowali się w projekt „Senior Youth Leadership Award”.