Konferencja Misji Kobiet – okólnik

Drogie Siostry w Chrystusie!

Serdecznie zapraszam Was na Konferencję  Misji Kobiet, która odbędzie się w zborze Łódź-Górna w dniach 3-5 kwietnia 2020 r. Będziemy gościć  Dyrektora Misji Kobiet Clair Sanches z Wydziału Trans-Europejskiego, która przeprowadzi trzecią część szkolenia na temat: ,,Dary Duchowe”. Zapraszam każdą z Was, a zwłaszcza uczestniczki ostatnich dwóch Konferencji prowadzonych przez Clair, aby razem uczyć się, zdobywać umiejętność rozpoznawania darów duchowych, tworzyć nowe więzi  i wspólnie wielbić naszego Pana. Wierzymy, że wspólnie spędzony czas, jak wierzę przy obecności Pana i Ducha Świętego,  będzie dla nas wielkim błogosławieństwem.  

Uprzejmie proszę Rady Zborów o oddelegowanie na Konferencję po 2 osoby na tę Konferencję, która rozpoczyna się w piątek 3 kwietnia godz. 17.00. 

 Warunki uczestnictwa:

 1. ZBÓR oddelegowuje osoby i w razie potrzeby pokrywa ich koszt podróży. 
 2. Osoba oddelegowana przesyła emailem lub telefonicznie swoje zgłoszenie na podany poniżej adres właściwej diecezji do 23 marca (poniedziałek). Jest to o tyle ważne, że diecezja pokrywa koszt noclegów i wyżywienia. Nie będzie możliwości zamówienia miejsc noclegowych w dniu przyjazdu! Zweryfikowaną listę noclegów podaje się do hotelu na 7 dni przed terminem Konferencji.
 3. Pierwszym posiłkiem w ramach Konferencji będzie kolacja w piątek, a ostatni to obiad w niedzielę.
 4. Osoby nie zgłoszone w terminie nie mogą liczyć na nocleg i wyżywienie.
 5. Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Sicińska tel. (22) 31-31-431 adres mailowy: malgorzata.sicinska@adwent.pl
 6. Adresy do przesłania zgłoszeń:
  1. Diecezja Południowa:
   email:  sekretariat@maranatha.pl 
   telefon: (12) 633-34-69;
  1. Diecezja Wschodnia:
   email: maja.makarewicz@wp.pl
   telefon: (22) 313-14-21
  1. Diecezja Zachodnia:
   email: diecezja@zaufanie.pl
   telefon: (61) 847-28-76

Do zobaczenia w Łodzi!
Serdecznie pozdrawiam i życzę wielu łask i błogosławieństw Bożych!

Wasza Siostra w Chrystusie 

Halina Jankowska
Koordynator Misji Kobiet przy Zarządzie Kościoła