Konferencja „Nie dla przemocy w rodzinie” – zaproszenie

Przemoc w rodzinach towarzyszy ludzkości od zawsze, niemniej ilekroć się pojawia, szokuje w ten sam sposób. Widzimy ją zarówno na początku opisu biblijnego jak i wokół nas w XXI wieku. Optymistyczne założenia, jakoby miała ona nie występować w środowisku chrześcijańskim, wielokrotnie okazywały się iluzją, i czasem – co gorsza – prowadziły do poświęcania szczęścia tych, którzy doświadczali przemocy na rzecz dobrej opinii domu, rodziny i kościoła.

Jak sprawa ma się ze środowiskiem adwentystycznym? Historia Kaina i Abla od pierwszych stron Księgi wręcz krzyczy, by nie czynić fałszywych założeń. Nawet jednak bez tej historii nasza codzienność wystarczająco wyraźnie zaznacza, że nie jesteśmy wolni od tego problemu. Niestety.

Jako, że przemoc karmi się milczeniem, nie powinniśmy bać się rozmawiać o tym temacie. Dzięki temu możemy zmienić na lepsze los wielu osób, wielu rodzin, które przechodzą przez doświadczenie przemocy. A przecież pomoc jednej tylko osobie już byłaby warta całego trudu podjętego po drodze do tego celu.

W związku z powyższym podjęliśmy się zorganizowania kilku programów w roku 2022, które będą poruszać zagadnienie przemocy domowej. Pierwszym z nich jest nadchodząca konferencja.

Konferencja „Nie dla przemocy w rodzinie”, bo tak nazwaliśmy program, który odbędzie się 27 lutego, realizowana będzie online na kanale Nadzieja.tv. Rozpocznie się o godzinie 10:00 i trwać będzie do 18:00.

Hasło konferencji to: Nie dla przemocy w rodzinie. W czasie konferencji poruszymy m.in. takie tematy jak: Czym jest przemoc? Jakie są jej rodzaje? Co zrobić, gdy doświadczamy przemocy i jak pomóc tym którzy jej ulegają? Jakie są konsekwencje przemocy? Jak jej zapobiegać? Będzie również możliwość zadawania pytań, na które odpowiedzą nasi goście.

Prelegentami programu będą Dr Helu Jonsson, Beata Baron, Izabela Lewosińska, Marek Lewosiński, Małgorzata Rykucka, Iwona Lewkowicz oraz Zenon Korosteński.

Bądźcie z nami 27 lutego 2022 r. na kanale Nadzieja.tv.

Wspólnie powiedzmy: Nie dla przemocy w rodzinie.

Program konferencji:

1. Powitanie i wstęp 10.00-10.15

2. Przemoc psychiczna 10.15-10.45

3. Przemoc duchowa 10.45-11.30

4. Zaniedbanie 11.30-11.45

Przerwa

5. Przemoc fizyczna 12.00-12.30

6. Przemoc seksualna 12.30-13.00

7. Przemoc ekonomiczna 13.00-13.30

Przerwa

8. Skutki przemocy 14.15-15.00

Przerwa

9. Jak reagować (panel dyskusyjny) 15.15-16.00

Przerwa

10. Jak zapobiegać (panel dyskusyjny) 16.15-17.00

11. Sesja pytań i odpowiedzi 17.00-17.45

Zakończenie 17.45-18.00

Organizatorzy:

  • Beata Śleszyńska (Sekretariat Zdrowia)
  • Beata Baron (Sekretariat Edukacji)
  • Marek Rakowski (Sekretariat Rodziny)
  • Małgorzata Rykucka (Kapelanat WSTH)
  • Dariusz Lazar (Diecezja Południowa)

W imieniu komitetu organizacyjnego

Beata Baron