Konferencja ewangelizacyjna EXPO 2019 w Wielkiej Brytanii.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”30 STYCZNIA 2019 (NR 678) `{`SEC/TŁUM.:DANIEL KLUSKA`}`” el_width=”100″][vc_column_text]

„Śmierć chrześcijaństwa w Wielkiej Brytanii” – taki nagłówek pojawił się niedawno w czasopiśmie Psychology Today na Wyspach. Mocne słowa świeckiej społeczności budziły zdumienie chrześcijan. Statystyki przedstawione w artykule pokazały stały spadek liczby wyznawców chrześcijaństwa, jak również samych członków Kościoła. 

Analizując te statystyki autorzy publikacji prognozują, że chrześcijaństwo w Wielkiej Brytanii skończy się do roku 2067. To może sugerować dwa rozwiązania; albo polecenie Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 28, 16-20:

(16) A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. (17) I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. (18) A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

nie zostało w pełni wdrożone, albo mieszkańcy wysp brytyjskich są przykładem ludzi, o których w jednej z przypowieści w Ewangelii Mateusza 13 mówi sam Jezus:

(19) Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie, przychodzi Zły i porywa to, co zasiano w jego sercu: to jest ten, kto jest posiany na drogę. 

Ewangelizacyjne Expo odbyło się 6 stycznia 2019 r. na terenie uczelni Newbold College w Wielkiej Brytanii i przyciągnęło ponad 1000 uczestników. Została zorganizowana przez Diecezje Południową Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Anglii. Spotkanie było odpowiednim czasem nie tylko na ocenę sytuacji duchowej Brytyjczyków, ale także na szukanie właściwych rozwiązań. Głównym mówcą był pastor Louis Torres powtórzył wezwanie Jezusa do działania.

Posługując się pewnym wydarzeniem z historii Anglii jako tłem kazania, Torres przedstawił relację między królową Elżbietą I a Robertem Devereux, drugim hrabią Essex. Pomimo tego, że królowa była o 34 lat starsza od hrabiego, łączyły ich dość bliskie relacje. Ostatecznie ich flirt się zakończył; hrabia zainicjował zamach stanu i szybko został uwięziony w Tower of London. 

Głębia tej tragicznej opowieści objawiła się po wykonaniu wyroku śmierci na Devereaux. Kiedy królowa usłyszała o jego śmierci, natychmiast zapytała swojego sekretarza, czy hrabia zdążył odczytać list, który ona do niego napisała? Niestety okazało się, że choć list został wysłany, to jednak nie został doręczony na czas. 

Tak więc sformułowanie „niedostarczone przesłanie” stał się centralnym elementem kazania. Przypominało ono, że jako ciało Chrystusa, również możemy zawodzić, jako dostarczyciele Dobrej Nowiny. – Ty i ja dowiedzieliśmy się o Chrystusie tylko dlatego, że ktoś inny przekazał nam tą nadzieję. Jeśli nie przekażemy tego poselstwa dalej, czyjeś zbawienie będzie zagrożone – podkreślił Torres.

Po części programu odbywającej się w sali głównej, uczestnicy spotkania rozeszli się na część warsztatową spotkania. Liderzy i pastorzy Diecezji Południowej Kościoła dzieli się swoim doświadczeniem z różnych obszarów misji i ewangelizacji.

Takie spotkania dodają otuchy i pozwalają duchowo umocnić się w służbie wobec drugiego człowieka. Choć czasami latami nie widać efektów działań ewangelizacyjnych, to właśnie czas pozwala dojrzeć niektórym ludziom do świadomej decyzji pójścia za Chrystusem. 

SEC

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]