Konferencja Starszych Zborów i Pastorów – okólnik

KONFERENCJA STARSZYCH ZBORÓW

PODKOWA LEŚNA, 24-25  WRZEŚNIA 2022 r.

Drodzy w Chrystusie,

Pragnę zaprosić Was na Ogólnopolską Konferencję Starszych Zboru, która odbędzie się 24–25 września w Podkowie Leśnej.  Będziemy gościć szczególnych wykładowców, a wśród nich naszych przyjaciół Jiriego Moskalę, Denisa Fortina i Klebera Goncalvesa.

Nasza Konferencja będzie poświęcona zagadnieniu przygotowania się na Przyjście Jezusa, a w szczególności skupi się na charakterze ostatniego pokolenia. Pragniemy również omówić sposoby i metody pracy misyjnej w ramach programu pt. „Ewangelia dla postmodernistycznego, świeckiego i postchrześcijańskiego świata”.

W związku z koniecznością zarezerwowania miejsc noclegowych bardzo Was prosimy o współpracę w udzieleniu niezbędnych informacji oraz większą niż dotąd dyscyplinę w tym zakresie. Prosimy również o podanie w e-mailu zwrotnym pod adresem kancelaria@adwent.pl niezbędnych informacji poprzez postawienie znaczka v przy właściwym zdaniu w nieprzekraczalnym terminie 20 sierpnia.

Poniższe zdania znajdą się w treści skierowanego do Was e-maila. Wystarczy więc
w e-mailu zwrotnym zaznaczyć v przy właściwym zdaniu wg poniższego przykładu:

  1. Potwierdzam swoje uczestnictwo w konferencji                                    v
  2. Jestem zainteresowany/a noclegiem z piątku na sobotę
  3. Jestem zainteresowany/a noclegiem z soboty na niedzielę             v   

Informacje można również przekazać telefonicznie: 22/ 31 31 431.

Szczegóły dotyczące przebiegu Konferencji i jej programu zostaną podane w późniejszym terminie.  

Drodzy, nie może Was zabraknąć! Chcemy się spotkać, wspólnie modlić, dzielić doświadczeniami, budować nasze relacje. Przede wszystkim potrzebujemy razem modlić się o napełnienie nas Duchem Świętym i jedność w zborach! Wówczas będziemy mogli skutecznie zwiastować Poselstwo Trzech Aniołów.

Prośmy naszego Pana, abyśmy mogli spotkać się we wrześniu i korzystać z Jego błogosławieństw.

Wasz Brat w Chrystusie

Ryszard Jankowski