Konferencja w Kambodży na rzecz sierot i dzieci w potrzebie

W obliczu szacowanej na 1 mld 300 mln ludzi zmagających się z różnymi niepełnosprawnościami, Światowy Kongres ds. Sierot i Bezbronnych Dzieci w Siem Reap w Kambodży ma być kolejnym, kluczowym wydarzeniem w celu intensyfikacji podejmowanych działań pomocowych.

26 LUTEGO 2024 (NR 910) [adventist.news | Opr. Daniel Kluska]

Celem spotkania które odbyło się w dniach 21-26 lutego było szerzenie świadomości i zachęcanie kościoła adwentystycznego do bycia częścią ruchu na rzecz budowania relacji z wykluczonymi dziećmi na całym świecie. Kongres ma być także symbolem wspólnego wysiłku na rzecz nie tylko fizycznych ograniczeń, ale także wyzwań związanych z dyskryminacją, ubóstwem i wykluczeniem. W świecie, w którym dostęp do edukacji, zatrudnienia i wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego pozostaje dla wielu nieosiągalny, inicjatywa ta stanowi znaczący krok w kierunku integracji i wzmocnienia działań na rzecz potrzebujących.

– Nasza współpraca jako Kościoła ma kluczowe znaczenie dla powodzenia tej akcji. To nie jest zwykły program, ale styl życia. Celowo powinniśmy tworzyć bezpieczną przestrzeń integracji dla sierot, bezbronnych dzieci i osób o różnej niepełnosprawności – powiedział Orathai Chureson, dyrektor Departamentu ds. Dzieci z Generalnej Konferencji (GC) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Pastor Doug Venn, asystent Dyrektora Departamentu Osób Szczególnej Opieki przy GC wyjaśnia, jak cenne jest dla wszystkich zrozumienie poczucia przynależności i integracji, szczególnie dla tych, którzy są często zaniedbywani w społeczeństwie.

– Bóg w swoim czasie aktywnie poszukiwał tych, którzy zostali zapomniani i zepchnięci na margines. Wezwaniem Chrystusa dla nas dzisiaj jest troska o sieroty i inne bezbronne dzieci na całym świecie. Jezus angażował się w relacje z ludźmi, szczerze pragnąc ich dobra, okazując empatię, służąc ich potrzebom i zdobywając ich zaufanie. Podążając za metodą działania Chrystusa, zaprosił ich: „Pójdź za Mną” – podkreślił Venn. – Konieczne jest, abyśmy odzwierciedlali ten współczujący charakter, upewniając się, że osoby niepełnosprawne fizycznie również mają możliwość poznania Jezusa” – dodał Venn.

AAI