Konferencje starszych i pastorów w Podkowie Leśnej

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Tegoroczne konferencje starszych zborów oraz pastorów upłynęły pod hasłem jedności w Kościele. W inauguracyjnym kazaniu sekretarz Kościoła, Marek Rakowski zwrócił uwagę na biblijny obraz Kościoła jako jednego ciała składającego się z różnych członków.

Jedność ta nie jest uniformizmem. Naśladowcy Chrystusa zgromadzeni w pokoju na górze połączeni byli jednym celem, nadzieją i pragnieniem. Skupili się na tym co najważniejsze, nie wdając się w spory dotyczące spraw mniej istotnych i to pozwoliło im przeżyć doświadczenie Pięćdziesiątnicy.

Budowaniu jedności służyła formuła konferencji, które w tym roku odbywały się w polskim gronie, co pozwalało na poświęcenie większej uwagi na rozmowy, dyskusje i dzielenie się doświadczeniami. Tematyka wykładów, kazań, prelekcji i warsztatów dotykała różnych aspektów życia Kościoła. Pastor Władysław Polok przedstawił zagadnienia związane z dwoma opisami stworzenia, wskazując na linearne ukazanie w Biblii historii planu zbawienia. Kapelan WSTH, Łukasz Romanowski przybliżył wierzenia i praktyki tzw. Żydów mesjanistycznych w kontekście wypowiedzi apostoła Pawła ostrzegających przed odchodzeniem od Ewangelii.

Przewodniczący polskiego Kościoła, pastor Jarosław Dzięgielewski przypomniał o konieczności głoszenia poselstwa trójanielskiego w kontekście ewangelii wiecznej. Nie wolno nam zapominać celu, dla którego zostaliśmy powołani. Jednocześnie należy głosić Chrystusa w taki sposób, aby wszystkie prawdy w Nim znalazły swoje wypełnienie. Niedawno powołany na urząd dyrektora sekretariatu Kaznodziejstwa, pastor Stanisław Niedziński przedstawił zasady współpracy pomiędzy pastorem a starszym zboru. Podstawą wzajemnego zrozumienia jest skuteczna komunikacja. Tematem szczególnie bliskim i praktycznym dla uczestników konferencji była kwestia zawodowego wypalenia się. W trzech diecezjalnych grupach dyskutowano o przyczynach wypalania się pastorów oraz o sposobach radzenia sobie z tym problemem. Ciekawą nowością było, że poszczególne diecezje obradowały pod kierunkiem przełożonych z innych diecezji.

Na konferencji obecni byli również młodzi profesjonaliści, którzy w trzech warsztatach w sposób bardzo praktyczny pokazali w jaki sposób można rozwijać swój warsztat służby.Daniel Kluska, asystent dyrektora mediów adwentystycznych zwrócił uwagę na rolę Internetu w głoszeniu ewangelii. Przybliżył między innymi program LiveConnect, który w swej formule stara się dotrzeć do społeczeństwa postmodernistycznego w jak najbardziej naturalny sposób. Tomasz Chalupka uczył pastorów jak przygotować i wykorzystywać w ewangelizacji prezentacje komputerowe, a Tomasz Dutkowski mówił o zarządzaniu projektem i motywowaniu ludzi.

Ważną częścią programu były nabożeństwa poranne i wieczorne. Pastor Wiesław Szkopiński w dowcipny sposób opowiadał o swoich doświadczeniach, które sprawiły, że służba dla Boga sprawia mu tak wiele radości. Pastor Mariusz Maikowski mówił o zwątpieniu w służbie, a emerytowany pastor i kapelan w Domu Opieki „Samarytanin” o poświęceniu. Dyrektor Sekretariatu Rodziny, Marek Rakowski przypomniał o zasadach udzielania ślubów oraz przeprowadził krótkie szkolenie na temat przygotowania młodych par do małżeństwa. Dyrektor Spraw Publicznych i Wolności Religijnej, Andrzej Siciński omówił z kolei zagadnienia prawne związane z udzielaniem ślubów konkordatowych. W programie konferencji występowali również dyrektorzy sekretariatów: Zdrowia (Beata Śleszyńska), Edukacji (Beata Baron), Młodzieży (Marek Micyk), kolportażu (Marek Kroczyk), a także dyrektorzy instytucji: Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (Paweł Lazar), Wydawnictwa Znaki Czasu i Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej (Mirosław Harasim), Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej (Łukasz Romanowski), Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego „Głos Nadziei” (Marek Rakowski).

Szczególnym momentem była uroczystość pamiątki Wieczerzy Pańskiej, w której uczestniczyli pastorzy. Nabożeństwo celebrowali pastorzy: Stanisław Niedziński i Piotr Stachurski, a kazanie wygłosił pastor Mariusz Zaborowski. Wydarzenie to było dostojnym zwieńczeniem konferencji, która w praktyce pokazała co oznacza różnorodność w jedności i jedność w różnorodności.

W konferencjach wzięło udział łącznie ok. 120 osób. Program rejestrowała ekipa „Głosu Nadziei”, która przygotowała dla uczestników materiały filmowe nawiązujące do tematyki spotkań (min. materiały modlitewne „10 dni w pokoju na górze”).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Podkowa Leśna … `{`AAI`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]