Konferencja Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży zakończona

Druga edycja Konferencji Zdrowia odbyła się 3 grudnia i poświęcona była zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Pierwsza miała miejsce w kwietniu tego roku a materiały z niej dostępne są na podstronie Sekretariatu Zdrowia.

10 GRUDNIA 2023 (NR 957) [Beata Śleszyńska]

Konferencję zorganizował Sekretariat Rodziny i Sekretariat Zdrowia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego pod patronatem Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Blisko Serca oraz Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej.

Podczas tej edycji poruszono temat budowania psychicznej odporności dzieci i młodzieży, która jest wyznacznikiem zdrowia w wymiarze psychicznym, społecznym, duchowym i somatycznym oraz jakości samego rozwoju. Poruszane tematy były niezwykle ważne i dotyczą nas wszystkich jako rodziców, opiekunów, nauczycieli czy przyjaciół.

Wszystkim nam leży na sercu zdrowie dzieci i młodzieży a zdrowie psychiczne jest ważnym aspektem ich dobrego rozwoju oraz funkcjonowania w społeczeństwie. Warto wiedzieć, że okres dzieciństwa i dorastania to wyjątkowy etap, kiedy możemy pomóc dzieciom rozpoznawać trudne emocje i radzić sobie z nimi. To też dobry czas, aby wspierać ich także w skutecznym rozwiązywaniu problemów, utrzymywaniu zdrowych relacji, komunikowaniu swoich potrzeb oraz podejmowaniu decyzji.

Według badań, 17% dzieci w wieku od 3 do 17 lat ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Okazuje się, że co siódmy ośmiolatek jest niezadowolony ze swojego życia, podobnie jak 13 % nastolatków. Dlatego kształtowanie i wzmacnianie psychicznej odporności dzieci i młodzieży jest procesem istotnym i złożonym. Wymaga działań długofalowych i wielozakresowych. Działania powinny obejmować zarówno dzieci zdrowe zmagające się ze stresem życia codziennego, jak i te, które doświadczają dramatycznych zmian życiowych, takich jak rozwód, separacja rodziców, choroba, odrzucenie czy doznanie niepełnosprawności.

W czasie konferencji poruszono między innymi zagadnienia: jak pomóc dzieciom budować zdrową samoświadomość poznawania siebie i swoich emocji oraz jak budować zdrowe relacje oparte na właściwych zasadach komunikacji. Jak wspierać i motywować a to wszystko po to, aby dziecko miało większą siłę do radzenia sobie ze stresem i przeciwnościami życia.

Materiały z konferencji:

1. Budowanie odporności psychicznej: zdrowa samoświadomość, poznawanie siebie – https://youtu.be/ki80lZBmMCU

2. Budowanie odporności psychicznej: zdrowa samoświadomość, zarządzanie emocjami – https://youtu.be/TIkcnM-AbFI

3. Budowanie odporności psychicznej: zdrowe relacje, budowanie akceptacji, miłości i własnej wartości – https://youtu.be/XV2mhum1N38

4. Budowanie odporności psychicznej: zdrowe relacje, wspieranie i motywowanie – https://youtu.be/gTXn3qeoHhQ

Beata Śleszyńska

Dyrektor Sekretariatu Zdrowia przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP