Konkurs na stanowisko dyrektora ChSCh

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ

Na podstawie uchwały Rady Kościoła RK 9/I/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku ogłaszamy konkurs na stanowisko Dyrektora Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.

OCZEKIWANIA OD KANDYDATÓW:

 • Członkostwo w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego
 • Właściwa postawa etyczna i religijna  oraz pozytywny stosunek do organizacji Kościoła (wymagana opinia zboru lub diecezji w przypadku osób niezatrudnionych w jednostkach kościelnych)
 • Doświadczenie w pracy w zespołach ludzkich lub w realizacji projektów pomocowych. Atutem dodatkowym jest doświadczenie  na stanowisku kierowniczym.
 • Zapoznanie się z aktualnym stanem tej organizacji kościelnej oraz pozostałych organizacji, których ChSCh jest założycielem (np.: Fundacja ADRA-Polska).
 • Kreatywność i umiejętność strategicznego myślenia.
 • Dobra organizacja pracy, dyspozycyjność i komunikatywność.
 • Wskazana znajomość języka angielskiego.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 • Kierowanie zarządem organizacji, nadzorowanie ośrodków zdrowego życia oraz innych jednostek tej organizacji w pełnej konsultacji z Radą ChSCh oraz z organami zwierzchnimi Kościoła.
 • Współpraca ze światową adwentystyczną organizacją charytatywną ADRA.
 • Realizowanie celów statutowych organizacji, w tym upowszechnianie idei dobroczynności poprzez rozwijanie ogólnokrajowych i lokalnych inicjatyw charytatywnych.
 • Dalszy rozwój organizacji, których ChSCh jest założycielem.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie od 1.01.2014r.
 • Interesującą, inspirującą pracę ukierunkowaną na służbę dla Boga i bliźnich.
 • Wynagrodzenie zgodne z systemem płac i stypendiów obowiązujących w Kościele.
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji min. poprzez udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych.

Oferty wraz z CV prosimy składać do dnia 15 października 2013r., elektronicznie na adres przewodniczącego Kościoła: jdziegielewski@adwent.pl z jednoczesną kopią dla sekretarza Kościoła:mrakowski@adwent.pl . Kandydaci mogą zostać poproszeni o uzupełnienie swojej oferty, poprzez ustosunkowanie się do listy pytań dotyczących planów rozwoju tej organizacji.

w imieniu Rady Kościoła

Marek Rakowski, sekretarz Kościoła

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Materiały” el_width=”100″][vc_column_text]Konkurs[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]