Chrześcijańska Służba Charytatywna

adres: Warszawa 00-366, ul. Foksal 8;
tel. (+48) 22 31 31 425,
e-mail: biuro@bliskoserca.pl
działalność: doraźna i długoterminowa pomoc w kryzysowych sytuacjach społecznych (żywność, rolnictwo, kształcenie, zdrowie, ochrona środowiska), szeroka działalność dobroczynna i humanitarna na terenie całego kraju jak i poza jego granicami.


Fundacja ADRA Polska

adres: ul. Oleśnicka 4, 50-320 Wrocław
tel. (+48)22 266 80 75
email: adra@adra.pl
www.adra.pl


Dom Opieki „Samarytanin”

adres: Bielsko-Biała 43-300, ul. Bednarska 10
tel. (+48) 33 814 2192 (główny), 814 0956,
e-mail: samarytanin@adwent.pl
działalność: dom spokojnej starości, pokoje gościnne, oświata zdrowotna


Korespondencyjna Szkoła Biblijna

adres: Bielsko-Biała 43-300, ul. Kochanowskiego 2;
tel. (+48) 33 812 3976;
e-mail: ksb@adwent.pl
działalność: korespondencyjne i internetowe kursy biblijne (m. in. „Start w życie”, „Zdrowie i rodzina”, „Seminarium z Apokalipsy”, „Proroctwa Księgi Daniela”, seria „Odkrycia”).


Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei”

adres: Warszawa 00-366, ul. Foksal 8;
tel. (+48) 22 3131 424 (dyr./dział prod.), 3131 425 (red./księgowość);
e-mail: ortv@glosnadziei.pl
działalność: programy radiowe, programy telewizyjne, działalność fonograficzna.


Wydawnictwo „Znaki Czasu”

adres: Warszawa 00-366, ul. Foksal 8;
tel. (+48) 22 3319 808 (dyr.), 3319 811 (red. nacz.), 3319 800 (dział handl.), fax 3319 80;
e-mail: kontakt@znakiczasu.pl;
działalność: literatura religijna, literatura zdrowotnościowa, periodyki kościelne.


Wyższa Szkoła Teologiczno Humanistyczna

adres: Podkowa Leśna 05-807, ul. Jana Pawła II 39;
tel. (+48) 22 758 9214 (sekret.), 758 9729 (sekret.);
e-mail: wsth@wsth.pl, signa.temporis@wsth.pl
działalność: szkolenie kadry pastorskiej i aktywistów zborowych (studia licencjackie), biblioteka, wydawnictwo „Signa Temporis”, Instytut Mediów, Instytut Pedagogiki, Instytut Turystyki, Instytut Seminaryjno-Pastoralny, Studium Teologii Biblijnej.


Szkoła Języków Obcych

adres: Podkowa Leśna 05-807, ul. Jana Pawła II 39;
tel. +48) 22 758 9214 (sekret.), 758 9729 (sekret.);
e-mail: sjo@wsth.pl;
działalność: dwuletnia szkoła, jednoroczny kurs dla początkujących, kursy wieczorowe, przygotowanie do Cambridge CFC, CCE, CPE, skomputeryzowana biblioteka, sieć komputerowa, dostęp do Internetu, kursy komputerowe, księgowości, doskonalenia zawodowego.


INSTYTUCJA WSPÓŁPRACUJĄCA 

Adwentystyczne Stowarzyszenie Inicjatyw

adres: Warszawa, ul. Nowogrodzka 12/3;
tel. (+48) 608 33 88 62;
e-mail: infro@asi.org.pl;
działalność: ASI jest organizacją wspierającą działania i misję Kościoła ADS, współpracującą z kierownictwem Kościoła, jednakże jest w pełni niezależną i autonomiczną organizacją, posiadającą własny zarząd wybierany przez jej członków.


INSTYTUCJA PRYWATNA

Fundacja Źródła Życia

adres: Mszczonów 96-320, Budy Zasłona 18;
tel. (+48) 46 8571354, 8572899;
e-mail: biuro@fzz.pl;
działalność: promocja pełnego spojrzenia na zdrowie wśród polskiego społeczeństwa: prowadzenie polskiej wersji programów „New Start” dla osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi, edukacja dziecięca, sklepy ze zdrową żywnością, działalność poligraficzna.