Instytucje Kościoła

ChSChChrześcijańska Służba Charytatywna

adres: Warszawa 00-366, ul. Foksal 8;
tel. (+48) 22 34 99 935, faks (+48) 22 34 99 776;
e-mail: chsch@chsch.pl
działalność: doraźna i długoterminowa pomoc w kryzysowych sytuacjach społecznych (żywność, rolnictwo, kształcenie, zdrowie, ochrona środowiska), szeroka działalność dobroczynna i humanitarna na terenie całego kraju jak i poza jego granicami.

Dom Opieki “Samarytanin”

adres: Bielsko-Biała 43-300, ul. Bednarska 10
tel. (+48) 33 814 2192 (główny), 814 0956,
e-mail: samarytanin@adwent.pl
działalność: dom spokojnej starości, pokoje gościnne, oświata zdrowotna

KSBKorespondencyjna Szkoła Biblijna

adres: Bielsko-Biała 43-300, ul. Kochanowskiego 2;
tel. (+48) 33 812 3976;
e-mail: ksb@adwent.pl
działalność: korespondencyjne i internetowe kursy biblijne (m. in. „Start w życie”, „Zdrowie i rodzina”, „Seminarium z Apokalipsy”, „Proroctwa Księgi Daniela”, seria „Odkrycia”).

GNOśrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei”

adres: Warszawa 00-366, ul. Foksal 8;
tel. (+48) 22 3131 424 (dyr./dział prod.), 3131 425 (red./księgowość);
e-mail: ortv@glosnadziei.pl
działalność: programy radiowe, programy telewizyjne, działalność fonograficzna.

ZCWydawnictwo “Znaki Czasu”

adres: Warszawa 00-366, ul. Foksal 8;
tel. (+48) 22 3319 808 (dyr.), 3319 811 (red. nacz.), 3319 800 (dział handl.), fax 3319 80;
e-mail: kontakt@znakiczasu.pl;
działalność: literatura religijna, literatura zdrowotnościowa, periodyki kościelne.

WSTHWyższa Szkoła Teologiczno Humanistyczna

adres: Podkowa Leśna 05-807, ul. Jana Pawła II 39;
tel. (+48) 22 758 9214 (sekret.), 758 9729 (sekret.);
e-mail: wsth@wsth.pl, signa.temporis@wsth.pl
działalność: szkolenie kadry pastorskiej i aktywistów zborowych (studia licencjackie), biblioteka, wydawnictwo „Signa Temporis”, Instytut Mediów, Instytut Pedagogiki, Instytut Turystyki, Instytut Seminaryjno-Pastoralny, Studium Teologii Biblijnej.

Szkoła Języków Obcych

adres: Podkowa Leśna 05-807, ul. Jana Pawła II 39;
tel. +48) 22 758 9214 (sekret.), 758 9729 (sekret.);
e-mail: sjo@wsth.pl;
działalność: dwuletnia szkoła, jednoroczny kurs dla początkujących, kursy wieczorowe, przygotowanie do Cambridge CFC, CCE, CPE, skomputeryzowana biblioteka, sieć komputerowa, dostęp do Internetu, kursy komputerowe, księgowości, doskonalenia zawodowego.

INSTYTUCJE SPOŁECZNE I WSPIERAJĄCE

ASIAdwentystyczne Stowarzyszenie Inicjatyw

adres: Warszawa, ul. Nowogrodzka 12/3;
tel. (+48) 608 33 88 62;
e-mail: infro@asi.org.pl;
działalność: ASI jest organizacją wspierającą działania i misję Kościoła ADS, współpracującą z kierownictwem Kościoła, jednakże jest w pełni niezależną i autonomiczną organizacją, posiadającą własny zarząd wybierany przez jej członków.

FZZFundacja Źródła Życia

adres: Mszczonów 96-320, Budy Zasłona 18;
tel. (+48) 46 8571354, 8572899;
e-mail: biuro@fzz.pl;
działalność: promocja pełnego spojrzenia na zdrowie wśród polskiego społeczeństwa: prowadzenie polskiej wersji programów „New Start” dla osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi, edukacja dziecięca, sklepy ze zdrową żywnością, działalność poligraficzna.