Korekta kalendarza darów – informacja

Do pastorów, starszych zborów, skarbników zborów i grup

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

W związku z pojawiającymi się pytaniami, przygotowałem wyjaśnienia dotyczące kalendarza darów na 2020r., a w szczególności promocji darów w IV kwartale. Może wydawać się zaskakujące, że w jednym kwartale pojawiają się aż 3 razy dary określane mianem 13-tej soboty. Bieżący rok pod tym względem jest wyjątkowy z powodu pandemii i konieczności zamknięcia naszych Domów Modlitwy od połowy marca. W wyniku tego nie mieliśmy możliwości prowadzenia działań tak, jak było to dotychczas, w tym również składania darów w naszych zborach. Ominęły nas zbiórki darów 13-tej soboty za 1 i 2 kwartał.

Korygując kalendarz uwzględniliśmy pominięte zbiórki dary, zaś z niektórych musieliśmy zrezygnować. Kalendarz zatwierdziła  Rada Kościoła i w ten sposób wypracowano kompromisowe rozwiązanie, chociaż nie idealne. Pozostaliśmy przy nazwach stosowanych wcześniej, by ułatwić identyfikację naniesionych zmian. Z tego powodu mamy dary 13-tej soboty trzykrotnie w jednym kwartale. I nie chodzi o dzień w którym dokonujemy zbiórki ale o cele, które darami można wspierać. Dary są zbierane w czasie Szkoły Sobotniej, połowę przeznacza się na cel zagraniczny a resztę na cel krajowy za wyjątkiem, gdy darczyńca zdecyduje inaczej. Szczegóły możemy znaleźć na stronach promujących dary w kwartalniku Szkoły Sobotniej.

Jednocześnie zachęcamy do organizacji w zborach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, Dnia Żniwno-Dziękczynnego, który przypada na sobotę 10 października. W tym dniu nie zostanie przeprowadzona ogólnokrajowa zbiórka darów, jednak celebrowanie tego dnia w zborach można zakończyć zbiórką, które zasilą fundusze zboru.

Mam nadzieję, że niniejsze wyjaśnienia okażą się przydatne. Życzę wielu błogosławieństw Bożych, dużo zdrowia i opieki Bożej.

Sekretariat Szafarstwa

Grzegorz Korczyc