Kościół Adwentystów Dnia Siódmego inicjuje globalną kampanię modlitewną #Pray4Burundi

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”7 LISTOPADA 2019 (NR 731) `{`ADVENTIST.ORG/ŁUM.:DANIEL KLUSKA`}`” el_width=”100″][vc_column_text]

Przywódcy światowego Kościoła adwentystycznego proszą wszystkich członków o modlitwę po aresztowaniu przewodniczącego Kościoła Adwentystów w Burundii.

24 października pastor Lamec Barishinga, został aresztowany w drodze na spotkania w biurach Wydziału Afryki Środkowo-Wschodniej w Nairobi w Kenii. To aresztowanie jest ostatnim z serii eskalujących wydarzeń między Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego a rządem Burundi.

Burundi, oficjalnie Republika Burundi – państwo śródlądowe położone w Afryce Wschodniej. 

W maju pastor Ted N.C. Wilson, przewodniczący Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, poprosił o pilną modlitwę za adwentystów w Burundi. Prośba pojawiła się po aresztowaniu 22 liderów Kościoła. Zatrzymania zostały nakazane przez sprawujący władze rząd i nastąpiły po miesiącach nielegalnej ingerencji rządu Burundi w administrację Kościoła Adwentystycznego w tym kraju.

Ponadto grupa osób związana z byłym przewodniczącym Kościoła, przy wsparciu rządu, przejęła kontrolę nad budynkami kościelnymi, uniemożliwiając wejście do pomieszczeń biurowych obecnej administracji kościelnej. Przypadki zastraszania i napaści na adwentystów przez funkcjonariuszy policji Burundi, zostało również zarejestrowane na wideo i opublikowane w mediach społecznościowych. Pomimo miesięcy modlitw i prób negocjacji z rządem w sprawie wydania budynków i zaprzestania prześladowań, nie poczyniono wielkich postępów.

Fragment nagrania wideo przygotowanego przez pastora Bershingę. Pastor Lamech nie mógł przybyć na doroczną Radę Kościoła.

Z tego powodu Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wzywa wszystkich członków do szczególnej modlitwy za Burundi (#Pray4Burundi). Prośmy nie tylko o przywódców Kościoła w tym kraju ale także wszystkich członków Kościoła, by pozostali silni w obliczu przemocy i prześladowań. Módlmy się o trzy rzeczy:

  1. Módlmy się, aby pastor Barishinga został zwolniony z więzienia
  2. Módlmy się o ochronę dla członków Kościoła przed przemocą fizyczną i emocjonalną oraz aby zaprzestano praktyk aresztowania i więzienia naszych pastorów i liderów jako formy zastraszania
  3. Módlmy się, aby rząd Burundi docenił wolność religijną i przestał ingerować w decyzje administracyjne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, umożliwiając tym samym członkom Kościoła praktyki religijne bez ingerencji rządu lub jakiegokolwiek innego podmiotu.

W trakcie dorocznej, październikowej Rady Kościoła w siedzibie Konferencji Generalnej w Stanach Zjednoczonych, Ted N.C. Wilson, przewodniczący światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, przerwał obrady i wezwał delegację z Wydziału Afryki Środkowo-Wschodniej na platformę (poniżej nagranie z obrad Generalnej Konferencji)

Barashinga nie był w stanie uzyskać wizy na doroczną Radę Kościoła, więc zamiast tego przesłał wideo, które odtwarzano w sali pełnej delegatów z całego świata.

-Składam wam moją głęboką wdzięczność i w imieniu wszystkich członków Kościoła Adwentystów w Burundi dziękuję za wsparcie nas poprzez wasze modlitwy – rozpoczął Barashinga. – Bez nich nasi wszyscy pasterze i pracownicy byliby w więzieniu, a niektórzy z nas byliby już martwi. Ręka naszego Pana jest potężniejsza niż ręka diabła.

Kościół Adwentystów w Burundi liczy około 186 000 członków, posiada 23 szkoły i pięć klinik / przychodni zdrowotnych.

Odwiedź stronę Adventist.org/Pray4Burundi, aby uzyskać więcej informacji, filmów i zdjęć, a w mediach społecznościowych używaj#Pray4Burundi . Na specjalnej stronie: https://www.adventist.org/en/pray4burundi/ znajdziesz najnowsze zdjęcia i nagrania wideo z Burundi.

AAI

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]