Kościół Adwentystów Dnia Siódmego pamięta o uchodźcach

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

18 czerwca 2016 roku w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce i na całym świecie obchodzony był Dzień Uchodźcy. W ten sposób adwentyści chcą zwrócić uwagę na sytuację, w której znajduje się wielu mieszkańców naszego globu.

Dzień Uchodźcy, to inicjatywa Generalnej Konferencji, która koordynuje działalność misyjną i społeczną Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na świecie. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy, z którymi zmagają się dziś uchodźcy z Syrii, Iraku oraz innych krajów ogarniętych konfliktami zbrojnymi.

Obecny kryzys migracyjny w Europie, spowodowany w znacznym stopniu przez wojnę domową w Syrii, w samym 2015 roku przyprowadził do Europy ponad milion osób. Ogółem z samej Syrii uciekło już 3 miliony osób, zaś kolejne 7,5 miliona jej mieszkańców musiało opuścić swoje miejsce zamieszkania. Najwięcej emigrantów przebywających obecnie w Europie pochodzi z Syrii, Afganistanu i Somalii. W wyniku tragicznych warunków podczas podróży z Azji i Afryki do Europy życie straciło już ponad 5 tys. osób.

W związku z ustanowieniem Dnia Uchodźcy, 18 czerwca br. w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce oraz wielu innych krajach odbyły się szczególne nabożeństwa. Wyznawcy modlili się w intencji osób, które – w wyniku różnych przeciwności losu – zostały zmuszone do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania i trudnej tułaczki w innych krajach. W czasie nabożeństwa odczytano również apel przewodniczącego światowego kościoła adwentystycznego Teda N.C. Wilsona.

„Chciałbym wezwać członków naszego Kościoła do działań w tej sprawie – do zjednoczenia się w modlitwie za 120 milionów uchodźców oraz osób przesiedlonych we własnych państwach na całym świecie. Podejmijmy wyzwanie i doświadczmy, jaka jest nasza – jako chrześcijan reakcja i stosunek do tych osób. Niech Bóg błogosławi Kościół, kiedy wspólnie bierzemy udział w tych staraniach” –podkreślił Ted Wilson.

Dzień Uchodźcy, to nie jedyna inicjatywa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, która ma na celu niesienie pomocy uchodźcom. Oddziały ADRA (Adventist Development and Relief Agency – Adwentystycznej Organizacji Pomocy i Rozwoju) już od wielu miesięcy niosą pomoc humanitarną w postaci żywności, wody, odzieży, środków higienicznych i innego wsparcia, w tym wsparcia emocjonalnego wśród tych, którzy znajdują się w tymczasowych obozach dla uchodźców zlokalizowanych m.in. na terenie Grecji i Węgier. Wsparcie udzielane jest także tym, którzy przemieszczają się przez terytorium Serbii czy Słowenii.

Również polski oddział ADRA włączył się w działalność na rzecz uchodźców, m.in. poprzez organizację zbiórki pieniężnej, do udziału w której zachęcamy nie tylko wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ale również wszystkie osoby, którym leży na sercu dobro drugiego człowieka.

Cieszy fakt, że temat pomocy uchodźcom jest dziś podejmowany przez inne kościoły i związki wyznaniowe działające w Polsce. Kilka dni temu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej wystosowali list, w którym zaapelowali do wiernych o modlitwę i świadczenie pomocy na rzecz potrzebujących.

Warto podkreślić, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, który nie jest zrzeszony w Polskiej Radzie Ekumenicznej,  prowadzi swoją działalność społeczną i humanitarną suwerennie i niezależnie od innych organizacji kościelnych i religijnych

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”AAI; fot. Global Panorama/DVIDSHUB/Flickr.com/CC BY-SA 2.0.” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]