Kościół Adwentystów na Ukrainie częścią Generalnej Konferencji

Podczas dorocznego, wiosennego spotkania 12 kwietnia, Komitet Wykonawczy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów (GC) zagłosował jednogłośnie za przyłączeniem Unii Ukraińskiej (UUC), kościelnego regionu administracyjnego obejmującego kraj Ukrainy, bezpośrednio do GC  do czasu, gdy możliwe będzie dokonanie innych kompleksowych zmian.

14 KWIETNIA 2022 (NR 861) [ADVENTIST.ORG / OPR. DANIEL KLUSKA]

GC jest organem administracyjnym znajdującym się w Silver Spring w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych, który nadzoruje działalność Kościoła Adwentystów na całym świecie. Wcześniej UUC był częścią Wydziału Euroazjatyckiego (ESD).

Zgodnie z uchwałą Komitetu Wykonawczego przyłączenie Kościoła Adwentystów na Ukrainie  do GC następuje ze skutkiem natychmiastowym i wynika z „aktualnych kwestii geopolitycznych, które powodują wyzwania administracyjne i misyjne dla Kościoła Adwentystów na Ukrainie i Wydziału Euroazjatyckiego”.

– W kontekście bieżących wydarzeń jest oczywiste, że Kościół Adwentystów na Ukrainie powinien zostać odłączony od Wydziału Euroazjatyckiego i tymczasowo przyłączony bezpośrednio do Generalnej Konferencji Adwentystów Dnia Siódmego. Proszę, módlcie się o Boże prowadzenie w działalności Kościoła na Ukrainie, który dalej służy ludziom w tych bardzo trudnych czasach – powiedział Ted N. C. Wilson, przewodniczący GC.

Zgodnie z decyzją Komitetu Wykonawczego Generalnej Konferencji powołano 21-osobowy Komitet Nadzorczy nad UUC, któremu przewodniczy pastor Artur Stele. Organ ma przekazać wytyczne i nadzorować działalność Kościoła Adwentystów na Ukrainie. Ponadto, zgodnie z uchwałą, przynależność UUC do GC będzie okresowo weryfikowana, „w celu określenia najlepszego sposobu dalszego rozwoju organizacyjnego i misji Kościoła”.

– Struktura kościoła musi zawsze służyć misji Kościoła – powiedział Stele. – Niestety nie żyjemy w idealnym świecie. Obecna tragiczna sytuacja na Ukrainie wymaga po prostu zmiany struktury operacyjnej dla realizacji misji. Uważnie wysłuchaliśmy naszych liderów na Ukrainie, jak również liderów ESD i stało się oczywiste, że zmiana jest konieczna – powiedział.

– Traumatyczne i tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie na Ukrainie, głęboko wpłynęły na świat – powiedział Wilson. – Nasze serca są bardzo zasmucone skalą przemocy i śmierci na Ukrainie. Gorąco modlimy się o zakończenie rozlewu krwi i przywrócenie pokoju na Ukrainie i w Rosji. Jednocześnie jesteśmy wdzięczni za okazaną chrześcijańską miłość i troskę, którą okazało uchodźcom tak wielu członków Kościoła w Europie Wschodniej i na całym świecie – dodaje.

ESD będzie kontynuować swoją pracę administrowania działalnością Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na pozostałej części jej przydzielonego terytorium.

– Proszę, módlcie się o Boże błogosławieństwo i przewodnictwo dla tego ważnego regionu wielkiego światowego kościoła Bożego, szczególnie w tych bardzo trudnych czasach – powiedział Wilson.

Stele zauważył, że ​​ważne jest, aby pamiętać, że nawet w takich okolicznościach wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i chcemy być razem, gdy Jezus powróci. – Mamy tego samego Ojca. Szukamy tego samego niebiańskiego Królestwa – powiedział. – Nasi ludzie w ESD są członkami tej samej rodziny. Kochają się, troszczą się o siebie, życzą sobie wszystkiego najlepszego i planują być razem w niebie. Nawet ze zmianą struktury, nawet jeśli straszliwa sytuacja zmusiła naszych ludzi do rozdzielenia, oni nadal będą modlić się za siebie wyczekując dnia, kiedy wszyscy będziemy zjednoczeni ze sobą i wszyscy razem oddamy cześć naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi twarzą w twarz – dodaje.

AAI