Kościół Adwentystów w odpowiedzi na decyzję Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych

Dzisiejsza decyzja (15 czerwca) Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie „Bostock przeciwko Clayton”, jest przełomową decyzją o daleko idących konsekwencjach w dziedzinie praw obywatelskich, w tym wolności religijnej. W orzeczeniu różnicą głosów 6:3 Sąd Najwyższy orzekł, że artykuł VII Ustawy o Prawach Obywatelskich z 1964 r. chroni jednostki przed dyskryminacją ze względu na orientacją seksualną lub tożsamość płciową.

17 CZERWCA 2020 (NR 765) `{`ADVENTIST REVIEW/OPR.:DANIEL KLUSKA`}`

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego popiera ochronę osób LGBT w miejscu pracy a także ich prawo do wolności religijnej. Jednak przygotowana propozycja dokumentu „Uczciwość dla wszystkich” złożona w Izbie Reprezentantów 6 grudnia ubiegłego roku, rozszerzyłaby ochronę osób LGBT nie tylko w miejscu pracy, ale także w wielu innych obszarach społecznych. Niestety decyzja sądu pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi.

Sąd Najwyższy odniósł się do obecnej ochrony wolności religijnej zapisanej w art. VII, Pierwszej Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych oraz Ustawie o Wolności Religijnej (RFRA – Religious Freedom Restoration Act). Ponadto sąd zauważył, że ta decyzja ma wpływ jedynie na decyzje dotyczące zatrudnienia. Kwestie związane z obiektami użyteczności publicznej takimi jak łazienki czy szatnie wymagają zaproponowania dodatkowych legislacji.

Interpretując prawo w sposób, który nigdy nie był zamierzony przez osoby tworzące zapisy, dzisiejsza decyzja sądu niestety wpływa na proces legislacyjny w sposób, w jaki zwykle sądy nie postępują . Ponadto kwestia zdolności do utrzymania standardów zatrudniania i postępowania przez instytucje może być obecnie kwestionowana i może być przedmiotem wielu sporów sądowych.

Z tych powodów Kościół Adwentystów Dnia Siódmego dalej będzie wspierał prace nad ustawą „Uczciwość dla wszystkich” i wzywa Kongres USA do jej uchwalenia.

AAI