Kościół Adwentystów w sprawie antysemickich incydentów

Kraje Europy mierzą się ostatnio z wieloma antysemickimi demonstracjami. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Niemczech opublikował oświadczenie, w którym zdecydowanie dystansuje się od podobnych wydarzeń w kraju.

29 LISTOPADA 2023 (NR 952) [eud.adventist.org | Opr. Daniel Kluska]

– Dostrzegamy, że nienawiść i wrogość w wielu odmianach zajęły wyraźne miejsce w publicznych dyskusjach. Żyjemy w epoce mediów, w której rozprzestrzenianie się nieprawdziwych informacji jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej – czytamy w oświadczeniu podpisanych przez przewodniczących dwóch Unii Kościoła Adwentystów w Niemczech, Johannes’a Naethera (Unia Północnoniemiecka) i Werner’a Dullingera (Unia Południowoniemiecka). – Kiedy prawo do życia drugiego człowieka jest dewaluowane ze względu na jego pochodzenie, religię lub płeć, chcemy wyrazić nasz absolutny sprzeciw. – czytamy dalej.

Oświadczenie odnosi się do „złotej zasady” wyrażonej w kazania Jezusa na górze, która wyraża Jego postawę wobec człowieka i powinno mieć zastosowanie w naszych wzajemnych, międzyludzkich relacjach: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie” (Ewangelia Mateusza 7:12). Dlatego w życiu chrześcijańskim nie ma miejsca na antysemityzm i mizantropię. – Wielka różnorodność etniczna i kulturowa jest nieodłącznym elementem naszego ogólnoświatowego Kościoła – dodają w oświadczeniu przywódcy.

Zgodnie z chrześcijańskim poglądem na człowieczeństwo, każda osoba, niezależnie od jej cech, jest stworzona na obraz Boga (Rdz 1:26) a jej życie i integralność należy szanować i chronić. – Przełożenie tego obrazu w obecnych czasach jest zadaniem, jakie podejmujemy z pełną odpowiedzialnością i chcemy je współdzielić z każdym, kto jest gotowy takie działanie podjąć – czytamy dalej.

Oświadczenie kończy się podkreśleniem pragnienia pokoju i obowiązku bycia ambasadorami miłości Chrystusa w świecie, który pilnie potrzebuje jednego i drugiego. Ponadto nawiązano do poprzedniego oświadczenia przeciwko antysemityzmowi wydanego przez adwentystów z krajów niemieckojęzycznych, które zostało przyjęte w 2012 r. i można je przeczytać pod następującym linkiem:

Tekst oświadczenia można znaleźć pod następującym linkiem:

AAI