|

Książka Roku 2015 – „Bądź zdrów!”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Często słyszymy, że zdrowie jest najpierw normą, później wyjątkiem, a w końcu już tylko wspomnieniem. Warto jednak podkreślić, że zdrowie jest tak ściśle splecione ze wszystkim, co czynimy i czym jesteśmy, iż wydaje się ono mieć wyjątkowy związek z adwentystami dnia siódmego.

Od momentu stworzenia człowieka Bóg wykazywał zainteresowanie zdrowiem ludzi, oferując im odżywczą dietę, świeże powietrze i czystą wodę. Dbał również o zdrowie duchowe człowieka, rozwijając w nim chęć nieustannej łączności ze sobą jako dawcą życia. Wybrany naród izraelski miał demonstrować światu szczególne zalecenia dotyczące zdrowia. Dając je, Bóg chciał chronić swój lud przed chorobami niszczącymi Egipt i inne narody. Dzisiaj ten sam Bóg w swej łasce i miłości, za pomocą poselstwa zdrowia przekazanego Kościołowi adwentystów poprzez Pismo Święte i pisma Ellen White, pokazał nam, że Jego prawa natury mają służyć dobru człowieka. Z kolei posłuszeństwo tym prawom, przyniesie szczęście w doczesnym życiu i przygotuje do przyszłego. Jako Kościół ostatków zostaliśmy ubłogosławieni wiedzą, jak żyć, dbając o zdrowie. Jest zatem naszym religijnym obowiązkiem chronić świątynię ciała i używać jej w służbie cierpiącemu światu. W ten sposób najpełniej ukażemy Jezusowe współczucie i miłosierdzie. Wezwanie światowych władz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z Generalną Konferencją na czele, by rok 2015 uczynić ROKIEM ZDROWIA, ma nas jeszcze bardziej zachęcić do podejmowania właściwych starań o zdrowie. Ma ono także pobudzić nas do stania się misjonarzami spieszącymi z pomocą medyczną naszym sąsiadom oraz osobom mieszkającym wokół naszych zborów. Świat jest wielkim szpitalem, pełnym ofiar chorób fizycznych i duchowych.

W tym roku w sposób szczególny pragniemy zjednoczyć działania, aby wspólnie nieść pomoc ludziom, stosując metody Chrystusa. A są nimi przecież: osobiste kontakty, troska, sympatia, zaspokajanie potrzeb innych i zachęcanie ich, by naśladowali Jezusa. Wtedy ewangelizacja prozdrowotna stanie się kanałem, przez który przekazane zostanie poselstwo łaski potrzebującemu jej światu. Celem Roku Zdrowia jest, aby każda placówka kościelna stała się miejscem podejmowania działań z zakresu promocji zdrowia w lokalnym środowisku (w sensie praktycznym), a każdy członek Kościoła — misjonarzem medycznym. Posiadamy budynki, narzędzia, ogromna wiedzę, setki działaczy prozdrowotnych i wolontariuszy, prelegentów, wykładowców oraz lekarzy. A co najważniejsze — Boże wsparcie.

Wspaniałą i profesjonalną pomocą w realizacji tego zamierzenia ma być Książka Roku 2015 pt. Bądź zdrów! To nie takie trudne. Jest to zbiorowe dzieło różnych specjalistów medycznych oraz publicystów chrześcijańskich. Książka ta wskazuje proste sposoby uniknięcia chorób cywilizacyjnych oraz zwraca uwagę na duchowe zdrowie człowieka. Integralną częścią powyższego projektu będzie także Misyjna Płyta Roku 2015 wydaną przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei”, zawierająca materiały filmowe i publicystyczne o tematyce zdrowotno-religijnej. Oficjalna inauguracja projektu ma nastąpić na przełomie marca i kwietnia. Zachętą do zaangażowania się w służbę medyczną niech będzie wypowiedź prof. dr. Anselma Hennisa, jednego z dyrektorów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) skierowana do uczestników ubiegłorocznej adwentystycznej Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Stylu Życia w Genewie:

Musimy zwrócić się do Kościoła adwentystów, by nauczyć się, w jaki sposób WHO może odnieść większy sukces w wysiłkach służących poprawie życia ludzi i podejmowaniu przez nich właściwych decyzji zdrowotnych (…). Jestem pod wrażeniem, w jaki sposób adwentyści podchodzą do ludzi, jak praktycznie realizują swoją misję oraz jak działają na rzecz zdrowia ludzkości.

Zachęcam Was, drodzy: idźmy naprzód, czyńmy każdy zbór miejscem, w którym podejmowane będą działania promujące zdrowie na rzecz lokalnej społeczności. A wszystko to na chwałę Pana i ku zbawieniu człowieka.

Beata Śleszyńska

Dyrektor Sekretariatu Zdrowia przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]