Lekcja 06 (1/20) 08.02 – Od zuchwalstwa i unicestwienia

STUDIUM BIBLIJNE [HOPECHANNEL.PL]

STUDIUM BIBLIJNE [NADZIEJA.TV]