Liczba wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego stale wzrasta. Wyzwania pozostają.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”10 PAŹDZIERNIKA 2017 (NR 615) `{`ADVENTIST REVIEM/TŁUM.: DANIEL KLUSKA/AAI`}`” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]David Trim, Dyrektor Archiwów, Statystyk i Badań  (ASTR) przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, podczas dorocznej Rady Kościoła w Silver Spring (Stany Zjednoczone) podkreślił, że liczba członków Kościoła Adwentystów dalej rośnie. Na dzień 30 czerwca 2017 r. Kościół Adwentystów miał 20.343.814 ochrzczonych wyznawców na całym świecie.

– Wzrost liczebności Kościoła obejmuje także fakt, że zmniejszyła się liczba osób opuszczających wspólnotę. – powiedział Trim. – Proces stałej weryfikacji członkostwa powinien trwać dalej. Poznanie prawdziwych i bieżących danych pozwala nam lepiej planować działania misyjne Kościoła. – powiedział.

David Trim, dyrektor Archiwów, Statystyk i Badań prezentuje trendy dotyczące wzrostu Kościoła i dzieli się statystykami. [Zdjęcie: Mylon Medley / ANN]
Wskaźnik liczby osób opuszczających kościół jest jednak wysoki. Na każdych 5 nowych członków wspólnoty z Kościoła odchodzą 2 osoby (39%). – Warto zwrócić uwagę na to, że ludzie nie opuszczają naszego Kościoła ze względu na różnice teologiczne, lecz ponieważ przeżywają kryzys w życiu, lub doświadczają konfliktu z członkami lokalnego zboru. – powiedział Trim. – Mogą czuć się mało potrzebni i nieistotni a po kilku latach po prostu wymykają się przez pęknięcia. – zaznaczył.

Pomimo wskaźnika określającego odejścia z Kościoła Adwentystów (39%) sama wspólnota liczebnie rozwija się coraz szybciej. W wielu miejscach na świecie mamy do czynienia z misyjnymi sukcesami. – Co 23 sekundy jedna osoba na świecie przyjmuje chrzest w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Powiedział Trim. – Przez ostatnie dwa lata, każdego dnia chrzest przyjmowało, statystycznie, ponad 3 tys. osób dziennie. Wzrasta także liczba nowych zborów. W 1991 roku na jednego Adwentystę Dnia Siódmego przypadało 758 mieszkańców. Jednak w 2016 roku ten współczynnik spadł o połowę (371 osób/1 adwentystę). Inaczej mówiąc w 1991 r. na 10 000 mieszkańców przypadało 13 adwentystów. Obecnie jest ich już 27.

Pozostają jednak wielkie wyzwania. Jedno z nich przypada na tzw. Okno 10/40*.  – W tym obszernym regionie obejmującym 69 narodów, w których większość ludności nie jest chrześcijanami mieszka 40% populacji świata. Jest tam jednak mniej niż 3 miliony adwentystów. To oznacza, że 10 członków wspólnoty przypada na 10 tyś. mieszkańców tego regionu. – zaznaczył Trim.

Kończąc swoją prezentację David Trim podkreślił, że choć statystyki są istotne, to nie są najważniejsze. – Ta wiedza pozwala nam wiedzieć co przynosi efekty i w jakim kierunku planować dalsze działania ewangelizacyjne. Jeżeli jednak będziemy próbowali definiować tożsamość Kościoła tylko przez liczby, zrobimy sobie wielką krzywdę. – zakończył.

Misja dla świata

– W tej chwili na całym świecie działa ponad 814 dorosłych misjonarzy (wraz z ich rodzinami), którzy opuścili swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania aby prowadzić działania misyjne w innym rejonie świata. – powiedział Dyrektor ds. Misji przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Gary Krause. Większość misjonarzy pochodzi z Ameryki Północnej. Wśród personelu medycznego, stomatologów i lekarzy medycyny Kościół ma 62 misjonarzy. Kolejnych 31 przygotowuje się do tej służby.

Gary Krause, dyrektor ds. Misji Globalnej misji Adwentystów, dzieląc się statystykami na temat misji adwentystycznej. [Zdjęcie: Mylon Medley / ANN]
W ramach misji adwentystycznej funkcjonuje także Instytut Misji Światowej (IWM), który zapewnia kształcenie międzykulturowe dla misjonarzy przebywających za granicą. IWM oferuje także szkolenia integracyjne dla misjonarzy powracających do swoich krajów pochodzenia a w 2018 r. planuje zorganizowanie warsztatów międzykulturowych i wycieczkę dla dzieci, którzy chcą zostać młodymi misjonarzami.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Adwentystyczny Wolontariat, część misji ogólnoświatowej Kościoła Adwentystów, ma obecnie 1200 wolontariuszy. – Bieżący projekt obejmuje założenie ponad 2 tys. nowych zborów w 130 krajach. W ubiegłym roku powstało już 687 zborów. Zwracamy także uwagę na te obszary świata, gdzie mamy do czynienia z potrzebą większej obecności Adwentystów. Chcemy przy tym wykorzystywać najnowsze technologie aby móc lepiej służyć ludziom.  – powiedział Krause. – Część z tych projektów obejmuje utworzenie tzw. „Centrów nadziei”, gdzie członkowie lokalnego kościoła i misjonarze mogą służyć danej społeczności w różny sposób.

Lekcje z historii

–  Nie ma takiej rzeczy, jak żeglowanie po spokojnym morzu. – powiedział G.T. Ng, Sekretarz Generalnej Konferencji. Przypominając teologiczną debatę z 1888 roku czy kryzys Kościoła związany z Johnem Kellogiem podkreślił, że łódź zawsze porusza się w górę lub w dół. Przeszłe doświadczenia pozwalają nam lepiej zrozumieć teraźniejszość. Demonstrują jak Bóg prowadził swój Kościół w trakcie kryzysu.

G.T. Ng, Sekretarz Wykonawczy Konferencji Generalnej podziela lekcje z historii na temat różnych kryzysów. [Zdjęcie: Mylon Medley / ANN]
– Chociaż Kościół jest daleki od ideału, Ellen White powiedziała, że nie będzie w historii świata innej wspólnoty . – podkreślił Ng. – Misja musi trwać dalej.

Wszystkie prezentacje i posiedzenia tegorocznej Rady Kościoła dostępne są TUTAJ.

 

[Daniel Kluska – AAI]

 

* Okno 10/40 to obszar geograficzny pomiędzy 10 a 40 równoleżnikiem, obejmujący północ Afryki, południe Europy oraz azjatyckie kraje muzułmańskie, Chiny i Japonię, czyli obszar świata stanowiący największe wyzwanie w przyjmowaniu ewangelii. Prawie 2/3 światowej populacji żyje w tym Oknie. Jednakże ponad 80% wszystkich misjonarzy udaje się w rejony spoza Okna. Na świecie jest 55 państw, które można traktować jako te, do których nie dotarła mocno ewangelia. 97% z nich leży w tym Oknie. W Oknie leżą kraje muzułmańskie, buddyjskie i hinduskie, w których niewiele wiadomo o chrześcijaństwie. W Oknie znajduje się 90% państw, w których chrześcijanie znoszą najgorsze prześladowania. Ponad 80% najuboższych ludzi żyje w krajach Okna 10/40.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]