Liderzy mediów i komunikacji na spotkaniu w Johannesburgu

Ponad 240 specjalistów od mediów i technologii zebrało się w Johannesburgu w RPA na konferencji Global Adventist Internet Network (GAiN) Africa 2023. Wydarzenie to odbyło się w dniach 6-9 grudnia.

17 GRUDNIA 2023 (NR 960) [adventist.news| Opr. Daniel Kluska]

– To wyjątkowa okazja do porozmawiania o technologii, w której nie możemy dzisiaj wziąć niczego za pewnik – powiedział Harrington Akombwa, przewodniczący Wydziału Południowej Afryki i Oceanu Indyjskiego Kościoła Adwentystów (SID) otwierając spotkanie. – Witamy was i dziękujemy za pomoc w sprowadzeniu tego spotkania tutaj, abyśmy mogli zobaczyć, co Bóg może zrobić dla nas i przez nas – dodał.

Siedziba SID znajduje się w pobliskiej Pretorii. Pozostałe dwie główne siedziby kościoła znajdują się w Abidżanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej (Wydział Afryki Środkowo-Zachodniej Kościoła Adwentystów) i Nairobi w Kenii (Wydział Afryki Środkowo-Wschodniej).

Harrington Akombwa, przewodniczący Wydziału Południowej Afryki i Oceanu Indyjskiego Kościoła Adwentystów (SID).

Williams Costa Jr, dyrektor Komunikacji przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów (GC), również zabrał głos w trakcie wykładu rozpoczynającego spotkanie. Costa krótko opowiedział o tym, jak jego departament przeszedł od modelu korporacyjnego do modelu skoncentrowanego na misji. – Jestem przekonany, że oddział komunikacji istnieje po to, aby wspierać różnorodną misję Kościoła – podkreślił.

Następnie Costa zaznaczył kluczową rolę adwentystycznej komunikacji, polegającą na zapraszaniu ludzi do poznawania Jezusa i Jego woli poprzez studiowanie Jego Słowa. Wyjaśnił również powody, dla których Departament Komunikacji stara się publikować wiele raportów zawierających wskazówki a także doświadczenia z już prowadzonych projektów, aby inspirować zarówno członków, jak i osoby spoza Kościoła Adwentystów.

– Żadna rodzina nie przetrwa bez porozumiewania się – przypomniał Costa uczestnikom GAiN. – Kościół Adwentystów Dnia Siódmego musi dzielić się historiami o tym, jak Duch Święty działa w różnych częściach świata. To nie są wiadomości dla samej rozrywki. Powinny być one źródłem inspiracji i dodawać pewności, że jesteśmy ludem Bożym – jesteśmy ogólnoświatową rodziną – dodał Costa.

Williams Costa Jr, dyrektor Komunikacji przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów (GC).

Dyrektor podkreślił również misyjny cel wszystkiego, co robią adwentystyczni liderzy komunikacji – Musimy inspirować; musimy motywować; musimy wykorzystywać wszystkie możliwe sposoby, aby dzielić się nadzieją z ludźmi – powiedział.

Sztuczna inteligencja w misji

W drugiej części sesji otwierającej spotkanie Emmanuel Arriaga, inżynier pracujący dla Google a także Starszy Zboru lokalnego kościoła adwentystycznego, omówił niektóre aspekty techniczne nowych narzędzi AI, które zostały opracowane od czasu uruchomienia ChatGPT w listopadzie 2022 roku. Obejmują one szerokie modele językowe, rodzaj sztucznej inteligencji, która wykorzystuje techniki głębokiego uczenia się i duże zbiory danych do rozumienia i generowania nowych treści.

Co z tego wynika?

Następnie Arriaga podkreślił, co kryje się za niektórymi z tych osiągnięć i ich implikacjami dla służby misyjnej Kościoła. Wspomniał, że nowe narzędzia pomagają zmienić sposób funkcjonowania tej służby. Pomagają personalizować komunikaty z członkami społeczności a analizując duże ilości danych, pozwalają odkryć pewne wzorce i mechanizmy, które można zastosować w kolejnych projektach.

Arriaga podkreślił również, jak ważne jest, aby Kościół Adwentystów nauczył się właściwie oceniać i wykorzystywać nowe narzędzia w misji. – Obecnie trwa duża rywalizacja o serca i umysły ludzi. Jeśli mamy nauczać o miłości Jezusa, musimy nauczyć się dobrze wykorzystywać wszelkie nowości technologiczne – podkreślił.

Emmanuel Arriaga, inżynier pracujący dla Google a także Starszy Zboru lokalnego kościoła adwentystycznego.

Jednocześnie Arriaga przyznał, że istnieje nieodłączne ryzyko związane z technologią AI, taką jak ChatGPT.  Eksperci dopiero zaczynają rozumieć niektóre z jej konsekwencji. – Sztuczna inteligencja może być jednak potężnym i dobrym narzędziem, jeśli jest prawidłowo używana – zaznaczył.

Arriaga zwrócił także uwagę na wykorzystanie sztucznej inteligencji w badaniach.  – AI nie powinna być wykorzystywana jako główne źródło informacji, ale może być przydatna do identyfikowania potencjalnych obszarów zainteresowania na określony temat. Jest to ważna informacja, ponieważ czasami nie wiemy, od czego zacząć realizację projektów misyjnych – podkreślił.  – Generatywna sztuczna inteligencja może dać nam jednaki wystarczająco dużo informacji, aby zacząć i pomóc zaoszczędzić czas, pozyskując dane, których przetworzenie zajęłoby dni i tygodnie – wyjaśnił.

AAI