List Przewodniczącego Kościoła Adwentystów do członków w Burundi

Drodzy Bracia i Siostry w Burundi,

Kiedy stajecie w obliczu nowego roku 2021 ze wszystkimi jego nieznanymi scenariuszami, pozwólcie nam wszystkim oddać nas samych i dzieło Boga w Jego ręce! Cokolwiek napotkacie w służbie dla Boga, On stworzy cudowne możliwości dla waszych świadectw o Bożej dobroci i zbawieniu na innych ludzi.

22 STYCZNIA 2021 (NR 801) {ADVENTIST.NEWS/OPR.DANIEL KLUSKA`}

Wieczne poselstwo ewangelii ogłoszone przez pierwszego anioła z Objawienia 14: 6-7 ma być głoszone z mocą Ducha Świętego w Burundi – w każdym zakątku tego kraju. Dziękuję, że jesteście „światłem”, pozwalając innym ludziom poznać Waszą miłość do Jezusa i Jego mocy, aby przemieniać się w kogoś coraz bardziej podobnego do Niego. Dziękuję za Wasze oddanie i zaangażowanie w dzielenie się cenną prawdą Bożą, w tym potężną zapowiedzią poselstwa trzech aniołów z 14 rozdziału księgi Objawienia i anioła z 18 rozdziału tej samej księgi. Jesteśmy wdzięczni, że macie teraz nieco większą wolność religijną, aby dzielić się dobrą nowiną o powtórnym przyjściu Chrystusa, angażując się w projekt Total Member Involvement.

Dzieląc się swoją wiarą i pełną prawdą biblijną w rozumieniu nauk Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, wynoście Chrystusa we wszystkim, co robicie. Pamiętajcie, jak wskazała Ellen White, że największym kazaniem, jakie można kiedykolwiek wygłosić, jest życie kochającego chrześcijanina. Kiedy widzimy światowe wydarzenia, które wskazują na zbliżające się przyjście Jezusa, dzielcie się tym przesłaniem z ochotnym sercem i uśmiechem z tymi, którzy Was otaczają, uczestnicząc tym samym w nowym projekcie misyjnym „Pójdę”. Bóg używa Was w potężny sposób. Wasze postawy będą wpływały na życie wielu ludzi, jeżeli każdego dnia będziecie uniżać swoje serca przed Panem. Będziemy nadal modlić się za Was. Za każdego członka Kościoła, każdego przywódcę, lidera jak i za cały rząd i mieszkańców Burundi jako naród.

Powołajcie się na wspaniałą obietnicę zawartą w Ew. Jana 6 rozdziale:

(45) Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. (46) Nie jakoby ktoś widział Ojca; Ojca widział tylko Ten, który jest od Boga. (47) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. (48) Ja jestem chlebem żywota.

To wielkie błogosławieństwo dzielić się Chlebem Życia z innymi w Burundi!

W „Wydarzeniach Czasów Końca”, kompilacji pism Ellen G. White, czytamy, że żyjemy w ostatnich dniach historii Ziemi, a Jezus wkrótce nadejdzie. Na stronie 9 czytamy:

„Nieszczęścia na lądzie i morzu, niepokoje społeczne i wieści o wojnach rozbrzmiewają złowieszczym echem. Zapowiadają zbliżające się wydarzenia znacznie większej wagi. Czynniki zła łączą swe siły i się konsolidują. Nabierają mocy, przygotowując się do ostatniego wielkiego kryzysu. Wielkie zmiany zajdą wkrótce w naszym świecie, a ostatnie wydarzenia będą następowały niesłychanie szybko.”

Niech Bóg doda Wam otuchy w tych ostatnich dniach historii tej ziemi. Wszyscy będziemy się modlić o późny deszcz Ducha Świętego, aby dzieło Boga mogło rozprzestrzenić się jak „pożar” dzięki mocy niebiańskiej.

Niech Bóg wzmocni Was w tym nowym roku 2021 w Burundi, gdy będziecie głosić przesłanie adwentystyczne z mocą Ducha Świętego w każdym zakątku kraju, wywyższając Chrystusa, Jego sprawiedliwość, Jego służbę w świątyni, poselstwo trzech aniołów i Jego powtórne przyjście!

Z najlepszymi życzeniami,

Ted N. C. Wilson
Przewodniczący Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego


Od redakcji: Od maja 2019 r. Członkowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Burundi są poddawani ciągłym prześladowaniom ze strony rządu tego kraju. [Więcej na temat sytuacji adwentystów w Burundi pisaliśmy TUTAJ] 24 października 2019 roku aresztowano przewodniczącego Kościoła Adwentystów w Burundi, pastora Lameca Barishinga. To aresztowanie było częścią eskalującej serii gróźb i ataków na Kościół Adwentystów Dnia Siódmego ze strony rządu Burundi. Aby dowiedzieć się więcej o sytuacji Adwentystów w Burundi, odwiedź oficjalną stronę internetową Pray for Burundi