Międzynarodowa konferencja „Czyniąc uczniami” w Pradze zakończona.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”4 PAŹDZIERNIKA 2019 (NR 726) `{`REMIGIUSZ KROK`}`” el_width=”100″][vc_column_text]

W dniach 29 września – 2 października w Pradze odbyła się  Konferencja pt. „Czyniąc uczniami” zorganizowana przez Departament Szkoły Sobotniej i Osobistej Misji Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów  Dnia Siódmego. Uczestniczyło w niej ponad stu dyrektorów Sekretariatów Szkoły Sobotniej, Dyrektorów Korespondencyjnych Szkół Biblijnych i innych osób zaangażowanych w kreowanie misji, pochodzących z trzech europejskich wydziałów Kościoła: Euroazjatyckiego, Transeuropejskiego i Intereuropejskiego.

Było to pierwsze takie spotkanie w historii. W historycznych, socrealistycznych wnętrzach hotelu International uczestnicy konferencji dyskutowali na temat przyszłości i misji Kościoła. Głównym motywem była realizacja programu Total Member Involvment (Całkowite zaangażowanie wyznawców), mającego na celu duchową odnowę i zaktywizowanie wyznawców adwentystycznych zborów (storna programu: www.tmi.adventist.org).  Częścią tego dużego programu są dwa inne: program GROW Church (Wzrastający Kościół), obejmujący pięć etapów duchowego wzrostu wyznawców i Kościoła ( strona programu: www.grow.adventist.org) oraz program Alive Sabbatch School (Ożywienie szkoły sobotniej), podkreślający rolę szkoły sobotniej w poznawaniu Biblii, integracji i misji wyznawców (www.alive.adventist.org). Właśnie szkoła sobotnia była w centrum zainteresowania organizatorów i  uczestników spotkania.

Wykłady i dyskusje były poświęcone praktycznemu wykorzystaniu szkoły sobotniej do motywowania wyznawców do pielęgnowania duchowego życia oraz udziału w misji. Dyskutowano także nad misyjnym z natury charakterem szkoły sobotniej. Swoje programy przedstawiali m.in.: Raman Canals –  Dyrektor Sekretariatu Szkoły Sobotniej Generalnej Konferencji, Tim Howard – zastępca dyrektora Sekretariatu Szkoły Sobotniej, Allejandro Bullon- ewangelista, autor wielu książek, m.in. pozycji „Całkowite zaangażowanie wyznawców”, Clifford Goldstein  – wieloletni edytor kwartalnika Lekcje biblijne, przewodnika do studiowania Biblii w Szkole Sobotniej, Justin Kim- przedstawiający nowe projekty związane ze szkołą sobotnią.

Doświadczeniami z  realizacji szkoły sobotniej i projektami osobistej misji dzielili się przedstawiciele krajowych Kościołów, wnosząc do konferencji bardzo praktyczny aspekt. Uczestnicy mieli także okazję zwiedzić Pragę, odwiedzając m.in.miejsca związane z działalnością Jana Husa, czeskiego reformatora Kościoła, żyjącego w XIV i początku XV wieku.

Trzydniowa konferencja stanowiła bardzo skomasowany zasób inspirujących  informacji i doświadczeń, które staną się przedmiotem analiz i adaptacji w misji poszczególnych Kościołów adwentystycznych, w tym Kościoła w Polsce.

Polską delegację na tę konferencję stanowili: Lucyna Kurz- dyrektor korespondencyjnej Szkoły Biblijnej, pastor Sławomir Wcisło- reprezentujący Diecezję Południową oraz pastor Remigiusz Krok- dyrektor Sekretariatu Szkoły Sobotniej przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.

RK

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]