„Mimo różnic wiary i pochodzenia tworzymy narodową wspólnotę”. Przedstawiciele Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na spotkaniu u prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”20 STYCZNIA 2019 (NR 676) `{`KPRP`}`” el_width=”100″][vc_column_text]

– Mimo różnic wiary i pochodzenia etnicznego tworzymy narodową wspólnotę ludzi polskiej ziemi – podkreślił Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z przedstawicielami kościołów, związków wyznaniowych oraz mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce, które odbyło się 18 stycznia w Pałacu Prezydenckim.

– Cieszę się bardzo, bo to nasze spotkanie jest ważnym elementem istnienia polskiej wspólnoty, ale przede wszystkim jest pięknym pokazaniem tego, jak ona wygląda, jak jest ona barwna i jak wielka jest tradycja naszej polskiej wspólnoty obywateli Rzeczypospolitej, tych, którzy żyją na polskiej ziemi, tych, którzy żyją w tradycji ukształtowanej tutaj od stuleci, bardzo często od ponad tysiąca lat – powiedział Prezydent.

Andrzej Duda nawiązał też do tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. – Poprzez dramatyczne wydarzenia (…) znowu odżyła u nas dyskusja na temat tego, czy granice relacji międzyludzkich, wewnętrznych, w niektórych aspektach, zwłaszcza w tych aspektach politycznych, nie są u nas przekraczane – powiedział.

– Otóż ja powiem tak, są przekraczane, są niestety przekraczane, nie w wymiarze religijnym, narodowościowym czy etnicznym (…). One są przekraczane w tym ujęciu, które czasem niektórzy socjolodzy nazywają międzyplemiennym – podziału na różnego rodzaju poglądy ideologiczne i pojawiających się na tym tle starć – ocenił Prezydent.

Wskazywał na umiejętność dialogu między kościołami i związkami wyznaniowymi. – Bardzo bym chciał, żebyśmy my, jako wspólnota ludzi żyjących na tej ziemi, umieli się w rozmowie ze sobą wzorować na tym, jak Państwo prowadzicie dialog ze sobą w Polskiej Radzie Ekumenicznej – mówił, wskazując, że kościoły i związki wyznaniowe, ludzie wiary umieją dzisiaj usiąść i rozmawiać ze sobą nie obrażając nikogo, nie poniżając nikogo. – Bardzo bym chciał żebyśmy my, jako wspólnota ludzi żyjących na polskiej ziemi, mających różne poglądy, też się tego nauczyli – podkreślił Prezydent. 

Na noworoczne spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami wszystkich głównych religii i wyznań obecnych w Polsce oraz z reprezentantami mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie Polski zaproszeni zostali: hierarchowie oraz wierni Kościoła Rzymskokatolickiego, przedstawiciele wspólnoty żydowskiej, przedstawiciele wspólnoty muzułmańskiej, hierarchowie oraz wierni kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, hierarchowie duszpasterstw polowych: Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego i Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz przedstawiciele Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, przedstawiciele Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej. A także: przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, zasiadający w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

(KG)

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowała delegacja w składzie: pastor Ryszard Jankowski – przewodniczący Kościoła Adwentystów w Polsce, pastor Andrzej Siciński – Redaktor Naczelny Wydawnictwa „Znaki Czasu”, Jan Kot – dyrektor Programowy ORTV „Głos Nadziei” oraz Marek Chełmiński – radny Kościoła Adwentystów z ramienia Diecezji Zachodniej.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

– Jako Kościół adwentystyczny w Polsce bardzo sobie cenimy coroczne zaproszenia na te spotkania noworoczne w Pałacu Prezydenckim. – powiedział pastor Andrzej Siciński, dyrektor Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej. – To już wieloletnia tradycja, ciągnąca się od kilku kadencji. Pamiętam wizyty u trzech poprzednich prezydentów. Miały one nieco inny charakter, wynikający z osobistego postrzegania relacji państwowo-kościelnych przez kolejnych prezydentów. – kontynuuje Siciński. – Jednak każde spotkania są lepsze niż żadne. Dowodzą one uznania najwyższych władz państwa dla pluralizmu wyznaniowego – co z perspektywy mniejszości wyznaniowej jest niezwykle cenne. Idealne byłoby, gdybyśmy jako przedstawiciele Kościoła adwentystów mogli być podczas takich spotkań nie tylko słuchaczami cudzych wystąpień, ale również mieli możliwość zaprezentowania własnego stanowiska odnośnie do poruszanych zagadnień. Pracujemy nad zmianą tej sytuacji. Póki co pozostaje nam prezentowanie naszego stanowiska w rozmowach kuluarowych. – podkreślił Siciński. 

– My, Adwentyści mamy dwie ojczyzny –  najważniejszą i wieczną – niebieską, a także tę przejściową , teraźniejszą  –  społeczność ludzi w której żyjemy. Nie uczestniczenie w takich spotkaniach prowadzi to swego rodzaju samo alienacji. – powiedział po spotkaniu Marek Chełmiński, Radny Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. – Dzięki takiemu spotkaniu delegacja naszego kościoła mogła przekazać prezydentowi i jego małżonce książkę „Życie Jezusa” oraz płytę z nagraniami 100 audycji, w nawiązaniu do obchodów 100 lecia niepodległości. Natomiast podczas poczęstunku, była możliwość rozmawiania z panią dyrektor, odpowiedzialną za stronę organizacyjną spotkania. Podczas tej rozmowy nasza delegacja mogła nie tylko podziękować za zaproszenie ale też zaproponować aby nasz Kościół miał możliwość w przyszłości wypowiedzenia się w części oficjalnej. – podkreślił Chełmiński. – Wiem, że zawsze pojawiają się głosy, że takie spotkania z osobami, z którymi bardzo różnimy się światopoglądowo, są niewłaściwe. Jednak śledząc tradycje opisane na kartach Pisma św., trudno się z tym zgodzić. – zaznaczył Radny. 

– Noworoczne spotkanie Prezydenta RP  z przedstawicielami różnych kościół jest  ważnym wydarzeniom w naszym kraju. Ma ono szczególny charakter. Prezydent wyraża podziękowanie kościołom za ich  działalność, podkreśla znaczenie tolerancji i właściwych relacji. Akcentuje fakt, że w naszym kraju jest pełna otwartość na wartości chrześcijańskie. Zapewniał o pełnej życzliwości i wsparciu. – zaznaczył pastor Ryszard Jankowski, przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. – W tym spotkaniu biorą udział przedstawiciele nielicznych kościołów, co jest to dla nas – Kościoła Adwentystów – dużym wyróżnieniem. Wskazuje to, że jako społeczność religijna jesteśmy zauważeni  i doceniani. Nasz wkład w programy zdrowotne, społeczne, charytatywne jest zauważony. – podkreślił Jankowski. – W czasie tego spotkania przeprowadziłem krótką rozmowę z panem Prezydentem i  jego małżonką, podczas której przekazałem książkę „Życie Jezusa” z życzeniami, żeby lektura tej niezwykłej książki stała się dużym błogosławieństwem oraz, żeby Pan Jezus wspierał, kierował  i pomagał w prowadzeniu kraju. Przeprowadziłem także kilka rozmów z przedstawicielami różnych kościołów. Pragnąłem pokazać, że adwentyści są chrześcijanami otwartymi, kochającymi Pana Jezusa i drugiego człowieka. – powiedział przewodniczący Kościoła. 

– Jako Kościół powołany do zwiastowania szczególnego przesłania, mamy wiele do zaoferowania. Powinniśmy więcej dzielić się przesłaniem Pana Jezusa, w którym jest poselstwo miłości, przebaczenia i budowania dobrych relacji międzyludzkich. To my adwentyści powinniśmy służyć przykładem i być ponad jakimikolwiek podziałami politycznymi i społecznymi. Natomiast nigdy nie powinniśmy zapomnieć, że budowanie jedności nie powinno się odbywać kosztem wierności Bożym zasadom. – zaznaczył pastor Jankowski. 

– Jednocześnie musimy być w pełni świadomi, że jesteśmy społecznością religijną, która podkreśla duże znaczenie dekalogu w życiu ludzi wierzących. Nie wystarczy więc tylko znajomość Bożych przykazań, ale ich przestrzeganie każdego dnia. Są one wyrazem Bożej miłości i troski o pomyślność każdego człowieka. Jako Kościół, mamy jeszcze wiele do zrobienia, ażeby niezwykłe piękno miłości, dobroci i miłosierdzia Pana Jezusa zostało mocno ukazane w naszym kraju. – zaznaczył przewodniczący. 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]