Misja Zdrowia – klucze do skutecznej służby

Warszawa, 29.06.20

Drodzy Pastorzy i Starsi Zboru,

Z wielką przyjemnością chciałabym polecić wszystkim naszym wyznawcom przeczytanie broszury „Misja zdrowia. Klucze do skutecznej służby”, która została niedawno wydana dzięki staraniom Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Blisko Serca i Sekretariatu Zdrowia. Dlatego proszę  Was, zachęcajcie wyznawców w swoich zborach i  przyjaciół do zapoznania się z jej treścią, ponieważ zagadnienie zdrowia stanowi ważną̨ część naszej wiary. Wierzymy, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, dlatego odpowiadamy za utrzymanie go w dobrej kondycji. Jednak w tym wszystkim chodzi o coś więcej. Temat zdrowia działa niczym przycisk do automatycznego otwierania drzwi dla poselstwa o zbawieniu w Chrystusie. Ellen White napisała: „Nie ma nic, co by mogło tak skutecznie otworzyć drzwi dla prawdy, jak praca ewangelizacyjno-medyczna. Ona znajdzie dojście do ludzkich serc i umysłów; jest instrumentem, który sprawi, że wielu nawróci się do prawdy” (Manuscript 1901, s. 58).

Już dziś zauważa się rolę, jaką Kościół adwentystyczny pełni w sferze zdrowia. Znane są̨ też badania naukowe dotyczące rożnych aspektów zdrowia, w których wzięły udział dziesiątki tysięcy adwentystów. Dzięki nim oczy medyczno-akademickiego świata zostały skierowane na adwentystów. O ile jednak większy byłby efekt, gdyby cały Kościół konsekwentnie stosował wiedzę, którą posiada oraz umiejętnie prowadził medyczną pracę misyjną, która powinna stać się̨ prawą ręką Ewangelii! Wtedy naprawdę bylibyśmy miastem na górze, którego światło byłoby widoczne dla wszystkich ludzi.

Wierzę, że lektura broszury „Misja zdrowia. Klucze do skutecznej służby” zachęci nas do wytrwałej służby, do właściwego zrozumienia poselstwa zdrowia, a także do organizowania skutecznych programów profilaktycznych przy współpracy z Chrześcijańską Służbą̨ Charytatywną Blisko Serca, która koordynuje w naszym Kościele wiele działań́ na rzecz szeroko pojętego zdrowia.

Gorąco zachęcam do współdziałania z Chrześcijańską Służbą̨ Charytatywną.  Pamiętajmy, że „Istnieje wielka potrzeba tego rodzaju pracy i świat jest na nią̨ otwarty” (Medyczna praca misyjna, s. 227).

Już niedługo ukaże się również gazeta o zdrowiu „Chronimy zdrowie”, będzie to jedno takie wydanie w roku na potrzeby naszych wystaw expo zdrowie, klubów zdrowia, obozów misyjnych oraz innych spotkań ewangelizacyjnych. Szczegóły zamówień będą podane wkrótce.

Z pozdrowieniami pozostaje,

Beata Śleszyńska
Dyrektor Sekretariatu Zdrowia
przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP