Misyjna Książka Roku 2015

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

„I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (…) Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni”. (Dz. Ap. 2,42.46.47 )      

Drogie Siostry, drodzy Bracia w Chrystusie,

Bóg dając swego Syna, zaoferował nam nie tylko zbawienie, ale niezwykły przywilej współuczestniczenia pod kierunkiem Ducha Świętego w służbie ratowania ludzi. Jak czytamy w Liście do Hebrajczyków (Hebr. 1,1), na wiele sposobów można docierać do tych, którzy szukają w życiu prawdziwych wartości. Jestem przekonany, że jednym z tych narzędzi będzie kolejna Misyjna Książka wraz z Misyjną Płytą roku 2015. Te szczególne narzędzia ewangelizacyjne mogą stać się pomostem do przyjęcia Bożej łaski przez setki, tysiące ludzi.

Potrzebujemy jednak pełnej łączności z naszym Panem i w duchu modlitwy oraz całkowitej zależności od Niego prosić o zstąpienie Pocieszyciela, aby to było Jego dzieło, a nie zaledwie marna ludzka inwencja.

Niech każdy zbór i grupa zgromadzi się celem poświęcenia książek i płyt do misji, ale także w intencji naszego osobistego oddania i przyłączenia się do pracy nieporównywalnej z jakimkolwiek przedsięwzięciem na tej Ziemi, w której Przełożonym jest Stworzyciel Nieba i Ziemi.

Niech Bóg błogosławi nasz każdy wysiłek w służbie ewangelii.

W imieniu Komitetu Ewangelizacji

brat w Chrystusie Jarosław Dzięgielewski

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]