Misyjne Książki Roku 2019

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Drodzy Współwyznawcy i Przyjaciele!

W 2019 roku ogólnoświatowy Kościół adwentystyczny przyjął do realizacji projekt Misyjnej Książku Roku pt. Nadzieja dla współczesnej rodziny. Jako polski Kościół pragniemy aktywnie włączyć się w realizację tego projektu. Przeprowadzone bowiem w naszym kraju badania nad najważniejszymi obszarami życia wykazały, że 70% Polaków na pierwszym miejscu stawia rodzinę i przyjaciół wraz ze szczęśliwymi relacjami. Tak więc rodzina i przyjaciele wyprzedziły takie wartości jak: bezpieczeństwo, radość życia, zdrowie, sprawiedliwość społeczną, powodzenie materialne oraz religię i tradycję.

Ta tęsknota za udanym życiem rodzinnym nie dziwi, gdy przyjrzymy się skali rozwodów (blisko 50% małżeństw w miastach i około 25% na wsiach). Gdy do tego dodamy niepoliczoną rzeszę nieszczęśliwych małżeństw — nie mówiąc już o wstydliwych i często skrywanych przypadkach przemocy domowej (około 400-500 kobiet ginie rocznie w wyniku przemocy w rodzinie!) — rzeczą zrozumiałą staje się to, że Polacy poszukują nadziei na szczęśliwsze życie rodzinne.

Misyjna Książka Roku 2019 pt. Nadzieja dla współczesnej rodziny taką nadzieję przynosi. Napisana została przez znanych i cenionych w świecie wykładowców i doradców rodzinnych — Williego i Elaine Oliverów. To małżeństwo naukowców z ponad 30-letnim stażem oraz świetnych terapeutów kierujących Sekretariatem Rodziny przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Ich książka jest wprowadzeniem w podstawowe zagadnienia związane z budowaniem szczęśliwego życia rodzinnego, kładąc nacisk na rozwijanie i pogłębianie więzi oraz właściwe porozumiewanie się. Napisana w prosty i praktyczny sposób umiejętnie nawiązuje do wartości duchowych i natchnionych rad Pisma Świętego w zakresie kształtowania relacji z ludźmi.

Drugą, tym razem polską, propozycją Misyjnej Książki Roku 2019 jest publikacja pt. Jak Jezus traktował ludzi? Jej głębokie przesłanie dotyczy osoby Jezusa Chrystusa i tego w jaki sposób oddziaływał On na człowieka. Książka ukazuje szlachetną postawę i łagodny charakter Jezusa z Nazaretu. Opowiada o Zbawicielu, który kochał wszystkich ludzi, troszcząc się o samotnych i cierpiących, identyfikując się z pogardzanymi oraz współczując chorym i odrzuconym przez społeczeństwo. Publikacja zachęca też do oddania życia Jezusowi, będąc zarazem czynnikiem motywującym do wejścia na drogę wiary w Boga. Autorem książki jest nieżyjący już Morris L. Venden, dobrze znany w Polsce amerykański pisarz, pastor i ceniony mówca.

Zachęcamy Was zatem, Drodzy Przyjaciele, włączcie się w realizację tegorocznego projektu Misyjnej Książki Roku promującego pomyślność rodzin i zdrowe relacje międzyludzkie. 


A wszystko to na chwałę Pana i ku zbawieniu człowieka.

Marek Rakowski                                        Mirosław Karauda

— dyrektor Sekretariatu Rodziny                   — dyrektor Sekretariatu Misji
przy Zarządzie Kościoła                                    przy Zarządzie Kościoła

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Media