Młodzieżowy Tydzień Modlitwy 2023 – informacje

Światowy Dzień Młodzieży – 18 marca 2023

Dzisiaj Światowy Dzień Młodzieży!

To wielki dar mieć dobre zrozumienie Pisma Świętego, ale jeszcze lepiej mieć przy tym wszystkim młodzież, która za przykładem Słowa i życia starszych wierzących będzie chciała podążać tymi drogami. I wiemy, że musimy o to dbać bardziej niż kiedykolwiek.

W tym roku diecezjalni liderzy młodzieży: Paulina Wojtkowska (Południe), Taras Semeniuk (Wschód) i Czarek Szczerkowski (Zachód) podjęli decyzję, żeby całość dzisiejszej, specjalnej kolekty przeznaczyć na wyjazd dzieci i młodzieży ze Związku Harcerstwa Adwentystycznego na Wydziałowy konkurs biblijny. Odnotowaliśmy kryzys urodzaju! Aż 7 drużyn zakwalifikowało się do kolejnego etapu i intensywnie szukamy środków, by móc ich wysłać do Aten, gdzie odbędą się europejskie finały. Niemal 2000 lat temu Apostoł Paweł wybrał się właśnie tam, by głosić Ewangelię. Naszą modlitwą jest, by biblijna wiedza najmłodszych zdobywana również przy tej okazji, mogła sprawić, że i oni usłyszą apostolskie wezwanie do służby Jezusowi i Jego Królestwu.

Niech Bóg nam błogosławi! Pastor Marek Micyk

Ps. Jeżeli będziecie mieć pragnienie, by przekazać swój specjalny dar przelewem bankowym to dopiszcie w tytule „Młodzież dla ZHA”. Dary zostaną rozdzielone po równo dla uczestników.

  • Diecezja Południowa: 49 1020 2892 0000 5702 0166 5108
  • Diecezja Wschodnia: 42 1020 1156 0000 7402 0059 4259
  • Diecezja Zachodnia: 95 1090 1476 0000 0001 4675 3083

Niech Pan Bóg wciąż nas prowadzi !

W imieniu Organizatorów, pastor Marek Micyk

kontakt: mlodzi@adwent.pl

Media