Mniej adwentystów ginie w wypadkach samochodowych

Uczestnicy Nordyckiego Kongresu Zdrowia w Oslo w Norwegii nie mogli uwierzyć w to, co usłyszeli, kiedy badacz Niels Christian Hvidt poinformował ich, że mężczyźni należący do Kościoła Adwentystów i Kościoła Baptystów w Danii, mają o 97% mniejsze ryzyko śmierci w wypadku drogowym w porównaniu z ogólną populacją ludzi.

16 WRZEŚNIA 2022 (NR 874) [ADVENTISTREVIEW.ORG | OPR. DANIEL KLUSKA]

W prezentacji zatytułowanej „Czy wiara może przenosić góry?”, dr Hvidt podzielił się obszernymi dowodami – czerpiąc z różnych badań, w tym „Badania zdrowia duńskich wspólnot  religijnych”- potwierdzającymi tezę, że wiara ma znaczący wpływ na zdrowie człowieka.

Dr Hvidt, kapelan na Uniwersytecie Południowej Danii i jego partner badawczy, dr Christoffer Johansen, kierownik badań na Wydziale Onkologii w Rigshospitalet, największym i najbardziej wyspecjalizowanym szpitalu w Danii, przeprowadzili wyjątkowe badanie. Próba obejmowała 5000 baptystów i 7000 adwentystów, którzy byli członkami swoich wspólnot w latach 1920-2005.

Badanie, które rozpoczęło się w 2004 r., polegało na zebraniu danych na temat problemów zdrowotnych uczestników badania z publicznego rejestru w systemie zdrowia. Dokonano tego przy użyciu duńskich osobistych numerów identyfikacyjnych, tzw. numerów CPR. Następnie porównano częstość występowania różnych chorób w próbce z ogólną populacją ludności. Naukowcy zauważyli, że osoby religijne mają znacznie niższe ryzyko wystąpienia u nich różnych chorób przewlekłych, takich jak rak i cukrzyca.

Korzyści zdrowotne

Naukowcy sądzili, że adwentyści mieliby o 20% niższe ryzyko zachorowania na różne rodzaje raka – zgodnie z podobnymi badaniami przeprowadzonymi na grupie wegetarian. Jednak szczegółowe porównanie wykazało, że adwentyści mieli aż o 37% niższe ryzyko zachorowania na raka, co oznacza dodatkową korzyść w stosunku do tego, co mogą dawać ich wybory żywieniowe.

Adwentyści w próbie mieli również o 30% niższe ryzyko wystąpienia cukrzycy w porównaniu z ogólną populacją duńską. Ryzyko rozwoju marskości wątroby okazało się o 68% niższe niż w populacji ogólnej. Biorąc pod uwagę stanowisko adwentystów w sprawie abstynencji od napojów alkoholowych, jest to korzyść, której można się było spodziewać.

Nordycka Konferencja Zdrowia 2022, Quality Hotel Expo Fornebu, Norwegia, 18-20 Marca 2022

Jednym z odkryć, które zaskoczyło badaczy i dla którego nie mają żadnego wyjaśnienia, było to, że badane kobiety miały aż 150% ryzyko przyjęcia do szpitala z występującą depresją, podczas gdy mężczyźni mieli o 15% mniejsze ryzyko tego samego faktu.

– Być może ma to coś wspólnego z faktem, że kobietom jest trudno znaleźć partnera życiowego w kościele i ostatecznie mogą wyjść za mąż za kogoś, z kim nie dzielą najważniejszych aspektów życia – zasugerował dr. Hvidt. Zauważono także inną zależność powiązaną ze zdrowiem psychicznym: ryzyko zgonu z powodu samobójstwa jest o 92% niższe dla mężczyzn i 89% niższe dla wierzących kobiet w porównaniu z ogólną populacją.

Chociaż niektóre korzyści zdrowotne dla wierzących były zgodne z oczekiwaniami, zaskakujący był inny wniosek: ryzyko śmierci w wypadku drogowym było o 92% niższe dla kobiet i 97% niższe dla mężczyzn. Odkrycie było tak nieoczekiwane, że trafiło na pierwsze strony duńskiej prasy.

Wiara i zdrowie

Dr Hvidt jest teologiem, który szczególnie interesuje się związkami między zdrowiem a wiarą. W swojej prezentacji Hvidt zauważył, że szpitale są jednym z najbardziej naukowo zorientowanych miejsc we współczesnym społeczeństwie, a jednocześnie jednym z najbardziej egzystencjalnych i duchowych miejsc. – Jak możemy budować mosty od nauki do duchowości? – pyta Hvidt. – Ponieważ jesteśmy stale zajęci leczeniem pacjenta, rzadko mamy czas, aby zatrzymać się i zastanowić, jakie są jego duchowe potrzeby – dodaje.

Zrozumienie znaczenia Pisma Świętego w życiu przez dr Hvidta pomogło ukształtować w nim to podejście badawcze. Podkreślając, że około jedna trzecia wersetów w Ewangelii Marka odnosi się do cudów Jezusa, stwierdził: – Cuda uzdrowienia Jezusa są głęboko integralną częścią ewangelicznej relacji o tym, kim On był.

– Lekarze, psychologowie czy pastorzy mają jasno określone role. Choć jest to bardzo ważne to jednak nie można zapominać, że powinniśmy postrzegać pacjenta w holistycznym ujęciu – dodaje Hvidt.

– Istnieje wiele danych, które pokazują, że pacjenci stają się niepewni i sfrustrowani, gdy patrzymy na nich jedynie jako ludzi posiadających chore kolano lub złamaną nogę. Podobnie pracownicy służby zdrowia również stają się sfrustrowani, gdy nie mają wystarczająco dużo czasu na kompleksową opiekę nad pacjentem. Musimy przywrócić całościowy, holistyczne podejście do człowieka – podsumował dr Hvidt.

ANN

https://academic.oup.com/ije/article/41/5/1248/706601