Mniej pastorów na Kubie

Od 2021 roku na Kubie średnio co trzeci duchowny odszedł ze służby pastorskiej. Liderzy przyspieszyli proces szkoleń, aby pomóc setkom młodych ludzi gotowych do podjęcia służby, znaleźć zatrudnienie w Kościele.

20 LUTEGO 2024 (NR 989) [adventistreview.org | Opr. Daniel Kluska]

Kościół Adwentystów na Kubie podwoił w ostatnich miesiącach swoje wysiłki, aby wesprzeć młodych ludzi w podjęciu służby pastorskiej. W ostatnich latach wielu duchownych wyemigrowało z kraju. Przed pandemią COVID-19 zdarzało się, że pastorzy lub przywódcy emigrowali, ale od tego czasu liczba ta wzrosła do bezprecedensowego poziomu.

– W latach 2021-2023 wielowymiarowy kryzys na wyspie przyspieszył migrację, co wpłynęło także na nasz Kościół – powiedział Aldo Pérez, przewodniczący Kościoła Adwentystów na Kubie. – Straciliśmy cennych pastorów i lokalnych liderów. Tylko w 2023 r. wyspę opuściło 29 rodzin pastorskich. Od 2021 r. swoje placówki opuściły łącznie 44 rodziny pastorskie. Stanowi to jedną trzecią wszystkich pastorów – dodaje.

Setki członków kościoła adwentystycznego i młodych ludzi stoją razem podczas sobotniego nabożeństwa w Centralnym Kościele Adwentystycznym Las Tunas na Kubie, 13 stycznia. [Zdjęcie: Kościół Adwentystów na Kubie]

Awaryjny program szkoleniowy

Pilna sytuacja zmusiła przywódców do wdrożenia tego, co nazywają awaryjnym programem szkolenia nowych liderów. – Mamy młodych przywódców w kościele i musimy im pomóc w zdobyciu nowych kompetencji. Tylko w ten sposób Kościół będzie mógł dalej realizować swoją misję – powiedział Pérez.

Strategia rekrutacji i szkolenia

Szybka rekrutacja i szkolenie liderów to nowa strategia, ale wizja kościoła na Kubie zawsze skupiała się na ciągłym wyposażaniu i dodatkowym szkoleniu duchownych. Inicjatywy zaplanowane na obecne pięciolecie obejmowały przeszkolenie około 300 młodych ludzi w 2023 roku, a także powołanie internetowego instytutu duszpasterstwa młodzieży.

Wzmacnianie liderów młodzieżowych

W ramach przyjętej strategii w każdej z 20 federacji AY (Adventist Youth) w całym kraju wyznaczono jednego pastora. Każdy z nich może bezpośrednio nadzorować i prowadzić proces rekrutacji i szkolenia nowych liderów AY i Master Guides (Pathfinders). – Ich misją będzie położenie nacisku na organizację klubów i liderów młodzieżowych, a także program mentorski, który ostatecznie zintegruje ich z lokalnymi liderami kościoła – powiedział Ray Formeta, dyrektor ds. Młodzieży Kościoła na Kubie. –  Chodzi o rekrutację aktywnego filary kościoła do pracy na rzecz młodzieży i nadanie jej priorytetu. Dzięki temu Kościół będzie mógł być także odmłodzony – dodaje.

Grupa studentów i uczniów szkół średnich zebrała się na szkoleniu zorganizowanym przez Public Campus Ministries w Las Tunas, we wschodnio-centralnej części Kuby, w dniach 12-13 stycznia. [Zdjęcie: Kościół Adwentystów na Kubie]

Wyposażanie oddanych i pełnych pasji liderów

Pérez podkreślił, że doskonalenie młodych ludzi na różnych poziomach i w różnych instytucjach kościoła pozostaje priorytetem i częścią bieżącej strategii. W dniach 12 i 13 stycznia prawie 400 studentów i uczniów szkół średnich zebrało się w Las Tunas na wydarzeniu PCM (Public Campus Ministries), gdzie przypomniano im, aby trzymali się Boga i służyli innym, nawet pomimo wyzwań, przed którymi stają każdego dnia. W wydarzeniu PCM uczestniczył Hiram Ruiz, dyrektor PCM Wydziału Interamerykańskiego Kościoła Adwentystów. W swoim wystąpieniu zachęcał młodzież, aby pozwoliła Bogu prowadzić swoje życie i dzięki temu była świadkiem pozytywnych zmian, jakie mogą dokonać się w otaczającym ich świecie.

Na Kubie jest ponad 40 tys. Adwentystów Dnia Siódmego. Spotykają się w 546 kościołach i zborach. Kościół podzielony jest na cztery diecezje i dwa tzw. „Pola Misyjne” na terenie wyspy.

AAI