|

Modlitwy w intencji Ukrainy – apel do zborów

Drogie Siostry i Bracia!

Wśród wielu niepokojących informacji docierających do nas, kolejnymi które uzupełniają obraz złej sytuacji na świecie są wiadomości o zagrożeniu pokoju na Ukrainie.

Dla nas są to zapewne informacje polityczne, wzbudzające naszą ciekawość, ponieważ dotyczą sytuacji tuż za polską granicą.

W Polsce mieszka ok. 1,3 mln obywateli Ukrainy. Osoby z tego kraju są naszymi sąsiadami, współpracownikami, pracownikami zakładów i firm, z których usług korzystamy, współwyznawcami, którzy uczestniczą razem z nami w nabożeństwach w naszych zborach. Zbór Międzynarodowy w Warszawie, którego zdecydowaną większość stanowią wyznawcy
z Ukrainy, jest drugim pod względem liczebności zborem w Diecezji Wschodniej.  Dla nich informacje z ojczyzny budzą niepokój o los i bezpieczeństwo ich rodzin i przyjaciół, których pozostawili na Ukrainie.

Chcemy wyrazić naszą wspólnotę z polską społecznością z Ukrainy oraz z Kościołem Adwentystów w tym kraju, modląc się o pokój.

Zachęcamy Was do indywidulanych modlitw, a także zachęcamy zbory, aby podczas nabożeństw w sobotę, 19 lutego, poświęciły czas na modlitwy w tej intencji.

Módlmy się w intencji pokoju na Ukrainie, Kościoła w tym kraju, a w szczególności mądrości dla osób sprawujących władzę, aby podejmowały mądre i odpowiedzialne decyzje.

Zachęcamy Was i zapraszamy do oglądania transmisji na żywo ze specjalnego nabożeństwa, które także 19 lutego odbędzie się w Łodzi. Uczestniczyć w nim będą: przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, przewodniczący trzech diecezji oraz pastor zboru Międzynarodowego w Warszawie. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 17.00 i będzie transmitowane na kanale youtube „Diecezja Wschodnia Kościoła Adwentystów”.

A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie…. (2 Tes 3,16)

Marek Rakowski Sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Remigiusz Krok – Sekretarz Diecezji Wschodniej