|

„Nadzieja na trudne czasy” – Misyjna Książka Roku. Okólnik

PROJEKT MISYJNA KSIĄŻKA ROKU 2021

Nadzieja na trudne czasy

Drodzy Bracia i Drogie Siostry! Ostatnie miesiące przyniosły wiele zaskakujących wydarzeń. Przez nasz świat przetoczyła się dewastująca pandemia. Choć niektóre kraje zostały dotknięte znacznie bardziej niż inne, cały świat odczuł jej wpływ. Miliony ludzi uległy zarażeniu. Dziesiątki tysięcy zmarły. Globalna ekonomia została poważnie zakłócona i dopiero zaczynamy się podnosić. W pewnym sensie choroba COVID-19 dotknęła nas wszystkich, ale koronawirus to nie jedyna tragedia, wobec której stanął nasz świat w XXI wieku. Istnieje wiele istotnych wyzwań, które zagrażają zarówno każdemu z osobna, jak i globalnej społeczności. Bezrobocie, bieda, katastrofy naturalne, wzrastająca przestępczość — dotykają miliony ludzi. Warunki, w jakich znalazł się świat, prowadzą do następujących pytań: Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Czy On jest odpowiedzialny za katastrofy w naszym świecie? Czy żyjemy w czasach końca? Czy te kulminacyjne wydarzenia zostały przepowiedziane w proroctwie? Jak możemy znaleźć sens i radość życia w świetle tego, co dzieje się w naszym świecie? W odpowiedzi na te pytania światowe władze Kościoła adwentystów przygotowały projekt pod nazwą MISYJNA KSIĄŻKA ROKU 2021 — Nadzieja na trudne czasy. Projekt dotyczy wydania książki pod tym samym tytułem, autorstwa cenionego pisarza i ewangelisty Marka Finleya, który powiedział: Napisałem te książkę w czasie światowej pandemii, by w tym trudnym czasie stała się duchowym wsparciem dla każdego człowieka. Dzięki niej Czytelnik na nowo odnajdzie poczucie bezpieczeństwa i nadzieję! Misyjna Książka Roku opowiada o nadziei — nadziei na dzisiaj, na jutro i na zawsze. Zawiera odpowiedzi, które napełnią umysły ludzi pokojem, a serce radością. Odkrywa także wspaniały Boży plan dla naszej planety. Zachęcamy Was, Drodzy, gorąco do włączenia się w ten projekt. Niech każdy wyznawca, pracownik Kościoła i przywódca podejmie się rozpowszechniania Misyjnej Książki Roku. Wierzymy, że Duch Święty może dokonać cudów w życiu ludzi, którzy będą czytać tę publikację. Zamówienia na książki można składać do soboty 4.07.2020. włącznie. Zachęcamy także do zorganizowania w Waszych zborach krótkiego nabożeństwa inaugurującego projekt MKR. Niech dobry Bóg błogosławi Was i wszelkie decyzje podjęte w tej sprawie. Módlmy się też o Jego prowadzenie dla tego projektu. Przewodniczący Kościoła — Ryszard Jankowski Przewodniczący Diecezji Południowej — Marek Jankowski Przewodniczący Diecezji Wschodniej — Mirosław Karauda Przewodniczący Diecezji Zachodniej — Jarosław Dzięgielewski Dyrektor Sekretariatu Misji — Zbigniew Makarewicz Dyrektor Instytucji Misyjnych — Mirosław Harasim