Najważniejsze decyzje jesiennej Rady Komitetu Wykonawczego Generalnej Konferencji

Doroczna Rada Komitetu Wykonawczego GC odbyła się w dniach 5–11 października 2023 roku w siedzibie głównej Kościoła Adwentystów w Silver Spring w stanie Maryland.

15 PAŹDZIERNIKA 2023 (NR 927) [Adventist.news | Opr. Daniel Kluska]

W trakcie sześciodniowego spotkania poruszono wiele tematów i podjęto wiele decyzji. Spróbujemy podsumować całe wydarzenie dzień po dniu.

Dzień pierwszy

Pierwszy dzień Rady poświęcono w całości Konferencji LEAD, obejmującej szkolenia i warsztaty dla przybyłych na Radę liderów, umożliwiające dalsze wypełnianie misji Kościoła. Konferencja odbywa się co roku na początku obrad jesiennej Rady.

Spotkanie zatytułowane „Mission Refocus: Disciple Making” odbyło się w czasie, gdy inicjatywa TMI (Total Member Involvement) w dalszym ciągu rozwija się i pomaga lokalnym kościołom w opracowywaniu nowych sposobów docierania do swoich społeczności.

Od lewej: Dragan Grujicic, Przewodniczący Południowo-wschodniej Unii Europejskiej Kościoła Adwentystów wraz z Danielem Dudą, przewodniczącym Wydziału Transeuropejskiego [Zdj. Jarosław Dzięgielewski]

– Celem naszych dzisiejszych spotkań jest ponowne zwrócenie uwagi na problem uczniostwa i przywracanie wiary tym, którzy ją stracili – powiedział na początku sesji porannej Erton Köhler, sekretarz Generalnej Konferencji (GC).

Dlaczego to ma znaczenie? W latach 1965–2021 ponad 42 miliony ludzi opuściło Kościół Adwentystów. – Ten wskaźnik „strat” wynosi 42 procent. Czterech na dziesięciu członków kościoła oddala się od naszej społeczności – zaznaczył w swoim wystąpieniu David Trim, dyrektor Biura Archiwów, Statystyki i Badań przy GC.

Podczas sesji wieczornej zaprezentowano nową stronę internetową zawierającą materiały z Konferencji LEAD.

Dzień drugi

Delegaci zapoznali się z projektem nowej strategii na lata 2025–2030; plan, który ma zostać poddany pod głosowanie w kolejnych dniach trwającego spotkania. Zmiany wynikają z wyników badań przeprowadzonych wśród członków Kościoła na całym świecie.

Modlitwy w grupach o pokój w Izraelu i Ukrainie [Zdj. Jarosław Dzięgielewski]

Poprzedni plan strategiczny skupiał się na misji, rozwoju duchowym, przywództwie i przewodnictwie Ducha Świętego. Zmiany w nowej strategii będą dotyczyły obszarów bliskich relacji z Bogiem, tożsamości w Chrystusie, jedności przez Ducha Świętego i osobistej misji.

W porównaniu do poprzednich planów strategicznych plan na lata 2025-2030 jest prostszy i wydaje się łatwiejszy do wdrożenia lokalnie.

Po południu Justin Kim, redaktor czasopism Adventist Review i Adventist World, poinformował delegatów Komitetu Wykonawczego o obecnej sytuacji tych magazynów. Zapowiedział także plany dotyczące rebrandingu Adventist Review, co będzie także dotyczyło zmiany strategii dystrybucji tytułu, przede wszystkim w formie cyfrowej.

Podczas sesji ogólnej drugiego dnia wygłoszono także dwie inne prezentacje. Dotyczyły one 150. rocznicy misji Kościoła Adwentystów a także sposobów zaangażowania członków wspólnoty do szerzenia ewangelii.

Dzień trzeci

Niedzielna sesja rozpoczęła się od sprawozdania sekretarza Kościoła, któremu przewodniczył Erton Köhler, sekretarz GC. Raport zawierał krytyczną analizę statystyk i podkreślał, że delikatna zmiana kierunku misji Kościoła może pomóc w poprawie krajobrazu służby misjonarskiej.

Dyskusje w grupach na temat rodzajów misji w poszczególnych regionach świata [Zdj. Jarosław Dzięgielewski]

W swoim raporcie statystycznym David Trim, dyrektor Biura Archiwów, Statystyki i Badań przy GC, przedstawił dane w zakresie ilości członków Kościoła Adwentystów na całym świecie pokazujące, że na koniec czerwca 2023 r. liczba członków Kościoła na całym świecie wyniosła 22 425 452 w porównaniu z 22 064 147 na koniec czerwca 2022.

Podczas dalszej części obrad wybrano siedmiu liderów w celu obsadzenia wakatów w biurach Generalnej Konferencji. Każda osoba została zaproponowana przez specjalny Komitet Nominacyjny a później wybrana przez Komitet Wykonawczy.

Nowo wybrani przywódcy:

  • Skarbnik Oddziału Afryki Środkowo-Wschodniej – Yohannes Olana Beyene
  • Naukowiec Instytutu Badań Naukowych o Ziemi (Geoscience Research Institute) – Lance Pompe
  • Sekretarz terenowy – Wiaczesław Demyan
  • Zastępca dyrektora ds. dzieci – Nilde Itin
  • Zastępca dyrektora ds. planowanych darowizn i usług powierniczych (Planned Giving and Trust Services) – Hector Reyes
  • Zastępca Dyrektora Sekretariatu Kobiet – Galina Stele

W dalszej części obrad w dniu 8 października, przeprowadzono zmiany administracyjne pomiędzy Wydziałami Kościoła. Misja w Bangladeszu, Pakistanie, Himalajach i na Sri Lance została przeniesiona z Wydziału Azji i Południowego Pacyfiku oraz Wydziału Południowej Azji do Wydziału Północnego Azji i Pacyfiku.

Taka zmiana obszarów misji pomiędzy Wydziałami Kościoła Adwentystów umożliwi Wydziałowi Północnej Azji i Pacyfiku (NSD) uzyskanie bardziej ukierunkowanego wpływu na misję poprzez możliwości okna 10/40.

Ostatnia część obrad 8 października była poświęcona prezentacji statusu wdrożenia projektu nauczania tzw. Szkoły Sobotniej „Żyjący w Jezusie” (Alive in Jesus) dla dzieci i młodzieży. Tą część prowadziła Nina Atcheson, starsza redaktorka w Sekretariacie Szkoły Sobotniej przy Generalnej Konferencji.

Dzień czwarty

9 października sesję obrad rozpoczął raport Paula Douglas’a, Skarbnika Generalnej Konferencji. Dostarczył on szeregu informacji na temat stabilności finansowej Kościoła i nowego, wieloaspektowego podejścia do misji w latach 2024-2025.

Podczas popołudniowej części Jim Howard, dyrektor Sekretariatu Szkoły Sobotniej podkreślił nową inicjatywę o nazwie „Globalne całkowite zaangażowanie członków”. Inicjatywa Global Total Member Involvement, która może służyć jako podstawa planowania ewangelizacji w lokalnym kościele, to wieloaspektowe podejście do misji, którego celem jest wprowadzenie ewangelizacji jako części adwentystycznej kultury.

Kolacja to także czas ożywionej dyskusji. Przy stole przedstawiciele Wydziału Transeuropejskiego [Zdj. Jarosław Dzięgielewski]

Dzień piąty

W trakcie obrad 10 października, kontynuowano prezentację i przyjmowanie przez głosowanie raportów wielu inicjatyw. Przyjęto także nowy projekt Sekretariatu Zdrowia „Reminded” (tłum. Przypomnenie) na temat zdrowia psychicznego. Celem tej inicjatywy jest niesienie pomocy w światowym kryzysie tego obszaru zdrowia.

Kolejne godziny poświęcono Kościołowi Adwentystów w Sudanie. Od czasu jego zorganizowania w 2015 r. nastąpił znaczny rozwój Kościoła w tym kraju. W 2015 r. liczba członków wynosiła 17 tys. Obecnie, w 2023 r., liczba członków wynosi już 72 tys. W następstwie takiego skoku liczby zborów (parafii) w południowej części tego kraju, Komitet Wykonawczy przyjął zmianę statusu działań z Misji w Południowym Sudanie do Unii Zborów Adwentystycznych w Sudanie.

Dzień szósty

Ostatniego dnia Rady Komitetu Wykonawczego GC podkreślono misję wśród zsekularyzowanego świata. Przedstawiono szczegóły i sugestie dotyczące niesienia ewangelii w środowisku internetowym.

Kleber Gonçalves, dyrektor Centrum Studiów Świeckich i Postmodernistycznych przy GC, poinformował o najnowszych działaniach Centrum na rzecz wspierania misji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w internecie. Podkreślił w nim kilka projektów, które rozkwitły na obszarach, gdzie ludność nie reagowała dobrze na tradycyjny styl prowadzonej misji.

Na zdjęciu pastor Jarosław Dzięgielewski (po prawej) w rozmowie z Przewodniczącym Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów, Tedem Wilsonem.

Specjalny komitet, utworzony w porozumieniu ze światowymi Wydziałami Kościoła podsumował, że kościoły ‘tylko’ internetowe są niezgodne z teologią adwentystyczną i że spotkania osobiste powinny być dalej szczególnie podkreślane. Liderzy przyznali jednak, że nie wiedzą jeszcze wystarczająco dużo, aby podjąć ostateczną decyzję odnośnie zasad prowadzenia kościoła online.

Co z tego wynika?

Takie spotkania podkreślają ogólnoświatowy wymiar Kościoła Adwentystów, świadczą o transparentności jego funkcjonowania a także pozwalają lepiej dostrzegać aktualne potrzeby organizacji w różnych rejonach świata.
W trakcie kilku dni w roku delegaci mają zatem możliwość dostrzec subtelności wielu form i metod niesienia ewangelii, co pokazuje jednocześnie także elastyczność liderów w podejmowaniu nierzadko nowatorskich i pionierskich metod niesienia Dobrej Nowiny.  

Kolejne spotkanie Komitetu Wykonawczego GC odbędzie się już w kwietniu przyszłego roku.

Daniel Kluska / AAI