Najważniejsze decyzje Rady i Zarządu Kościoła

W roku 2020 członkowie Rady i Zarządu Kościoła podjęli wiele ważkich uchwał i działań w rozmaitych obszarach życia Kościoła. Oto najważniejsze z nich.

Misja

 • Przystąpienie do projektu ewangelizacyjnego „Trzy kosmiczne przesłania” — wykłady pastora Marka Finleya w internecie
 • Wydanie i reklama misyjnej książki roku „Nadzieja na lepsze jutro”
 • Zatwierdzenie diecezjalnych projektów Misji Globalnej
 • Dofinansowanie długofalowego projektu misyjnego zboru krakowskiego, zatwierdzonego przez Wydział Transeuropejski, w tym projektu „Jezus jest królem”
 • Przeznaczenie darów 13. soboty na misję młodzieży i wolontariuszy
 • Zatwierdzenie projektu innowacyjnego otworzenia szkoły podstawowej przy WSTH
 • Powołanie pastorów pracujących naukowo w WSTH jako osób odpowiedzialnych za apologię teologii adwentystycznej (dr Adam Grześkowiak) i pism Ellen G. White (dr Łukasz Romanowski)

Duszpasterstwo

 • Wznowienie wydawania „Przeglądu duszpasterskiego” (dawny „Przewodnik kaznodziejów zborowych”) w wersji elektronicznej.
 • Sfinansowanie i rozpoczęcie wykonania podkładów instrumentalnych do wszystkich pieśni w śpiewniku Śpiewajmy Panu.
 • Dotacja do zainstalowania windy dla niepełnosprawnych w Białymstoku
 • Dotacja do kwartalnika „Lekcje Biblijne”
 • Dotacja na realizację imprezy „Spotkania przy muzyce i słowie” w Wiśle
 • Złożenie wniosku do Wydziału Transeuropejskiego o dotację do wydania dwóch książek E.G. White

Kadry

 • Decyzja o ordynacji pastora Marcina Knapika
 • Przyjęcie do służby pastora Jakuba Kędryny
 • Wolontariat w Etiopii lek. Dawida Bernaciaka

Pandemia

 • Komunikaty, zarządzenia, instrukcje i apele Zarządu Kościoła
 • Przyjęcie strategii na wypadek zaostrzenia się sytuacji pandemicznej (szkolenia z korzystania z platformy Zoom, sposób składania darów, wybory w zborach itp.)

Sprawy prawne

Nowelizacje:

 • Prawa Służby Kościelnej, w tym objęcia definicją pastora zarówno mężczyzn, jak i kobiety
 • Regulaminu Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej
 • Kościelnej Kasy Mieszkaniowej
 • Kościelnych Przepisów Emerytalnych
 • Regulaminu Wynagrodzeń Domu Opieki „Samarytanin”

Finanse, inwestycje, dotacje

 • Oszczędnościowa nowelizacja budżetu Zarządu Kościoła na 2020 r. w celu jego zrównoważenia przy założeniu prognozowanego przez Generalną Konferencję, w związku ze skutkami ekonomicznymi pandemii Covid-19, spadku przychodów z dziesięciny o 10 proc., z darów o 20 proc. oraz z innych źródeł
 • Zakup sprzętu dla „Głosu Nadziei”
 • Dotacja do remontu łazienek i wymiany kotła grzewczego w WSTH

Wykaz nie obejmuje standardowych i stałych czynności i decyzji, takich jak: przyjmowanie planów operacyjnych, sprawozdań finansowych, sprawozdań z realizacji strategii Kościoła oraz funkcjonowania sekretariatów oddziałowych i instytucji kościelnych, uchwalanie budżetów, kalendarzy wydarzeń oraz sponsorowania różnych programów.

Oprac. Marek Rakowski