Najważniejsze Decyzje Rady i Zarządu Kościoła (I kwartał 2014)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE RADY I ZARZĄDU KOŚCIOŁA W I KWARTALE 2014 ROKU


EWANGELIZACJA

 • Przystąpienie do projektu Misyjnej Książki Roku 2014 „Poza wyobraźnią” i Misyjnej Płyty Roku „Ziemia świadkiem stworzenia” wydanych przez Wydawnictwo Znaki Czasu i Głos Nadziei.
 • Udzielenie przez Zarząd Kościoła Wydawnictwu „Znaki Czasu” pożyczki na realizację projektu Misyjnej Książki Roku.
 • Przeznaczenie środków misyjnych przyznanych przez Wydział Transeuropejski na ewangelizację w Giżycku oraz projekt przygotowany przez kierownictwo kolportażu.
 • Przeznaczenie darów Dnia Szafarstwa w 2014 roku na ewangelizację w Internecie.
 • Wydanie w wersji elektronicznej broszury „Rok plakatu” mówiącej o podejściu do głoszenia tzw. trudnych i kontrowersyjnych elementów biblijnego poselstwa.

GŁOS NADZIEI

 • Powołanie Zarządu Głosu Nadziei w składzie: Marek Rakowski (przewodniczący), Jan Kot (sekretarz), Maksymilian A. Szklorz.
 • Zakup licencji dla filmów „Bonhoeffer” i  „Adwentyści 3” (na temat edukacji adwentystycznej).

SEKRETARIAT MŁODZIEŻY

 • W związku z rezygnacją Mariusza Adamczyka ze służby w Kościele, powołanie pastora Marka Micyka na dyrektora Sekretariatu Młodzieży oraz komendanta organizacji harcerskiej Pathfinders.
 • Zaproszenie pastora Bernie Anderssona jako mówcy na camp do Zatonia.
 • Przyjęcie budżetu i programu Festiwalu Hosanna.

ZDROWIE

 • Zaakceptowanie programu konferencji szkoleniowej dla liderów klubów zdrowia.

SPRAWY ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE

 • Przyjęcie przez  Radę Kościoła sprawozdań z działalności w 2013 roku sekretariatów i instytucji  Kościoła oraz sprawozdań finansowych.
 • Przyjęcie zasady rozpatrywania spraw i pism, które wpływają do Zarządu Kościoła najpóźniej na tydzień przed datą posiedzenia. Odstąpienie od tej zasady może nastąpić jedynie w sprawach najpilniejszych z punktu widzenia interesu Kościoła.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]