Najważniejsze decyzje Rady i Zarządu Kościoła w 2022 roku

W roku 2022 Rada i Zarząd Kościoła podjęli wiele uchwał i działań w rozmaitych obszarach życia Kościoła. Oto najważniejsze z nich.

Terminy zjazdów.

Uchwalono przyjąć następujące terminy zjazdów w 2023 roku:

 1. Zjazd Kościoła                               25-27 maja;
 2. Zjazd Diecezji Wschodniej            1-3 czerwca;
 3. Zjazd Diecezji Zachodniej             8-10 czerwca;
 4. Zjazd diecezji Południowej         15-17 czerwca.

Ukraina

 • Powołanie komitetu kryzysowego po wybuchu wojny koordynującego i monitorującego działania pomocowe
 • Ogłoszenie kolekt na rzecz uchodźców i podanie numerów kont
 • Zobowiązanie diecezji do gromadzenia niezbędnej dokumentacji, mającej na celu uregulowanie statusu ukraińskich pastorów w Polsce po zakończeniu wojny, zgodnie z przepisami Working Policy.
 • Zabiegi o spotkanie z ambasadorem Ukrainy, którego celem jest ułatwienie wykonywania służby pastorskiej pastorom ukraińskim na terenie Polski
 • powierzenie Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej dalszego zarządzania ośrodkiem „Orion” i zobowiązanie do utrzymania przebywających tam uchodźców we współpracy z Fundacją ADRA i Zarządem Kościoła
 • przeznaczenie budynku „baszty” w Podkowie Leśnej na potrzeby uchodźców.
 • powołanie przez Zarząd Kościoła Wiktora Aleksiejenko do służby kościelnej w charakterze misjonarza AWR (Adwentystyczne Światowe Radio – jednostka Generalnej Konferencji) dla Ukraińców.
 • udział członków Zarządu Kościoła, wspólnie z kierownictwami diecezji, w licznych spotkaniach z kierownictwami adwentystycznych organizacji charytatywnych mające na celu właściwe przygotowanie umów dotyczących funkcjonowania schronisk, monitorowanie jakości służby pomocowej, dystrybucję i zdobywanie środków finansowych

Misja

 • Przyjęcie projektów Misji Globalnej i dofinansowanie projektów w Biłgoraju, Gliwicach, Kętach, Kielcach, Krośnie, Pile, Suchej Beskidzkiej (miasto i powiat)

Personalia

 • Rekomendacja ordynacji pastora Dariusza Lazara
 • Rekomendacja mianowania pastorów: Andrzeja Bolesty, Piotra Gołaszewskiego, Marka Kroczyka, Jana Kupczaka, Jarosława Trojanowskiego
 • Powołania Tomasza Szczuckiego na kapelana w Domu Opieki „Samarytanin”
 • Service request (uwierzytelnienia i zaproszenia) dla: Lesliego Ackie (Unia Brytyjska, sekretariat rodziny), Romana Chalupki (Unia Australijska), Denisa Fortin (Andrews University), Anthony Fullera (Unia Brytyjska, sekretariat młodzieży), Klebera Goncalvesa (Genelralna Konferencja), Jiriego Moskali (Andrews University)

Dotacje

 • Zakup minibusa dla sekretariatu młodzieży i harcerzy oraz wsparcia działalności pomocowej dla uchodźców
 • Realizacja projektu adwentystycznej szkoły podstawowej w Podkowie Leśnej
 • Gratisy dla starszych zborów i pastorów („Rady dla Kościoła”, pendrivy z materiałami ewangelizacyjnymi, „Podręcznik dla pastorów”)
 • Aplikacja lekcji Szkoły Sobotniej

Inne

 • Podpisanie umowy z Generalną Konferencją w sprawie wejścia do systemu elektronicznej ewidencji danych (ACMS)
 • Uznanie Szkoły Języków Obcych „School by the Sea” w Kołobrzegu za organizację współpracującą z Kościołem i podległej Diecezji Zachodniej
 • Przygotowanie apologii dzieł i działalności Ellen White wobec pojawiających się zarzutów w materiałach wydawanych przez adwersarzy Kościoła
 • Przyjęcie szczegółowych regulacji w kwestii obciążania, przekazywania, rozporządzania nieruchomościami przekazanych diecezjom, których właścicielem lub współwłaścicielem jest Kościół.

Sprawy standardowe

 • Rekomendacja Zajazdowi Kościoła nowelizacji Statutu Kościoła
 • Przyjęcie planów operacyjnych sekretariatów i instytucji Kościoła wraz ze sprawozdaniami za rok ubiegły
 • Uchwalenie budżetu na 2023 rok
 • Przyjęcie Kalendarza Wydarzeń Kościelnych na 2023 rok
 • Nowelizacja Prawa Służby Kościelnej, Kościelnych Przepisów Emerytalnych, Statutu Domu Opieki Samarytanin

Opr. Marek Rakowski