Najważniejsze decyzje Rady i Zarządu Kościoła w ostatnim półroczu

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

W dniu 22 września, w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie nowo wybranej Rady Kościoła. Podczas spotkania dokonano m.in. wyboru osób, które w najbliższych latach będą odpowiedzialne za działalność poszczególnych Sekretariatów Kościoła. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi decyzjami Rady Kościoła podjętymi w ostatnim półroczu.

NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE RADY I ZARZĄDU KOŚCIOŁA W OKRESIE 1 KWIETNIA – 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

DECYZJE PERSONALNE

 • Skład Zarządu Kościoła: z urzędu pastorzy: Jarosław Dzięgielewski, Marek Rakowski, Maksymilian A. Szklorz; rotacyjnie co pół roku: jeden z przewodniczących diecezji oraz jedna osoba spośród niezatrudnio­nych w Kościele członków Rady Kościoła w nastę­pującej kolejności: przewodniczący Diecezji Zachodniej, Południowej i Wschodniej, członek Rady z Diecezji Wschodniej, Zachodniej i Południowej.
 • Robert Sierakowski członkiem zarządu Kościoła w okresie 22 czerwca – 31 grudnia 2013 roku.
 • Jarosław Dzięgielewski dyrektorem Sekretariatu Ewangelizacji.
 • Mariusz Adamczyk dyrektorem Sekretariatu Młodzieży.
 • Marek Rakowski dyrektorem Sekretariatu Rodziny.
 • Andrzej Siciński dyrektorem Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religinej.
 • Stanisław Niedziński przełożonym Stowarzyszenia Kaznodziejskiego.
 • Beata Śleszyńska dyrektorem Sekretariatu Zdrowia.
 • Beata Baron dyrektorem Sekretariatu Edukacji.
 • Halina Jankowska dyrektorem Sekretariatu Misji Kobiet.
 • Maksymilian Szklorz dyrektorem Sekretariatu Szafarstwa i Kościelnego Funduszu Socjalnego.
 • Mirosław Harasim dyrektorem instytucji misyjnych: ORTV „Głos Nadziei”, Wydawnictwo „Znaki Czasu”, Korespondencyjna Szkoła Biblijna / Szkoła Lepszego Życia.
 • Dr Anna Słonecka-Polok rektorem Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej.
 • Pastor Marian Wójcik kapelanem Domu Opieki „Samarytanin”.
 • Ogłoszenie Konkursu na dyrektora Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.
   • Komisja w składzie: Wasyl Bostan, Andrzej Cichy, Marek Chełmiński, Jarosław Dzięgielewski, Robert Sierakowski.
   • Termin zakończenia prac: 30 listopada 2013 r.
   • Piotr Nowacki dyrektorem ChSCh do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
   • Pastor Paweł Lazar zastępcą dyrektora ChSCh odpowiedzialnym za sprawy kościelne i ekonomiczne.
 • Uchwalenie  składu osobowego rad: Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, Domu Opieki „Samarytanin”, Instytucji Misyjnych, Kościelnego Funduszu Socjalnego, Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej.
 • Uchwalenie składu osobowego komitetów: Budżetowego i Prawa Służby Kościelnej.
 • Udzielenie uwierzytelnień pracownikom duchownym, administracyjnym i akademickim, pracującym w Zarządzie Kościoła i instytucjach kościelnych.

EWANGELIZACJA

 • Przekazanie diecezjom części środków otrzymanych od Państwa tytułem odszkodowania za utraconą w okresie powojennym posiadłość w Kamienicy do wykorzystania na cele ewangelizacyjne, według przyjętych przez diecezje planów i projektów.
 • Przekazanie dla potrzeb Zarządu Kościoła, instytucji kościelnych, kolporterów i diecezji 120 000 sztuk magazynu „Ratunek” i „Connect”.
 • Wydanie materiału „Przesłanie Jezusa na czas końca” Marka Finleya i sfinansowanie go wspólnie z diecezjami.
 • Wydanie przez „Głos Nadziei” kolejnej edycji filmu o Annie German z subwencji WSTH i środków spadkowych.
 • Wydanie 100 000 sztuk ulotek „Glow” ze środków zgromadzonych na koncie Grupy Misyjnej „Trzej Aniołowie”.
 • Na zaproszenie wydziału delegowanie następujących osób do udziału w szkoleniu Ewangelizacyjnej Szkoły Polowej w Londynie w ramach programu „Ewangelizacja w wielkich miastach”: Ryszard Jankowski, Dariusz Lazar, Zbigniew Makarewicz, Krzysztof Romanowski, Piotr Stachurski.
 • Przekazanie 5160 sztuk magazynu „Ratunek” oraz 300 sztuk książki „Obiecująca przyszłość” na potrzeby ewangelizacji na campie w Zatoniu oraz ewangelizacyjnego spływu kajakowego na Nidzie.

MŁODZIEŻ

 • Wynajęcie na camp w Zatoniu nowego namiotu, zgodnie z zaleceniami komisji konkursowej.
 • Zorganizowanie obozu Pathfindersów w Zatoniu.

KOMUNIKACJA I MEDIA

 • Dofinansowanie realizacji projektu „Głosu Nadziei” realizacji pilotażowej serii 9-ciu godzinnych odcinków polskiej wersji cotygodniowego telewizyjnego studium szkoły sobotniej pt. „Hope Sabbath School”.
 • Oddelegowanie na Kongres Młodzieży w Serbii Daniela Kluskę i Daniela Maikowskiego w celu produkcji krótkich wideo-reportaży z każdego dnia Kongresu, zamieszczanych codziennie na stronach internetowych (mlodzi.adwent.pl; adwent.pl; lifeconnect.pl), udostępniania ich online po wydarzeniu, sporządzenia relacji do Głosu Adwentu, przeprowadzenia wywiadów z głównymi gośćmi Kongresu, współpracy z zespołem TED Media oraz przedstawicielem „Głosu Nadziei” Piotrem Kotem.

EDUKACJA

Przyjęcie programu nauczania religii i przedłożenie go Ministerstwu Edukacji.

KSIĄŻKI ELLEN G. WHITE

Wydanie i dotowanie książek „Umysł, charakter, osobowość” t.2. oraz „Seks, cudzołóstwo i rozwód” z funduszu promocji książek E.G. White.

DELEGACJE

 • Dyrektora Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej, Andrzeja Sicińskiego na Sympozjum Prawa Wyznaniowego w Myczkowie k/Polańczyka.
 • Dyrektora Wydawnictwa „Znaki Czasu”, Mirosława Harasima na szkolenie lektorów radiowych organizowane przez Komisję Kwalifikacyjną Polskiego Radia.
 • Daniela Kluski, Marka Micyka i Michała Rakowskiego wytypowanych przez wydział na konferencję „Postmodernizm i Sekularyzm” w Czarnogórze.
 • Sekretarza Kościoła, Marka Rakowskiego na zaproszenie wydziału do udziału w pracach komisji oceniającej pracę sekretariatu Unii Szwedzkiej.

SPRAWY PROCEDURALNO-PRAWNE

 • Przyjęcie przez Radę Kościoła procedury składania wniosków i projektów według praktyk i zaleceń stosowanych w Generalnej Konferencji i Wydziale TED.
 • Przyjęcie zalecenia, aby wnioski na agendę Rady Kościoła wpływały nie później niż na 2 tygodnie przed jej posiedzeniem.
 • Określenie kompetencji Zarządu Kościoła:
   • realizowanie uchwał Rady Kościoła;
   • realizowanie statutowych celów Kościoła;
   • podejmowanie pomiędzy sesjami Rady Kościoła uchwał i ich realizacja zgodnie z przepisami wy­działu i innymi przepisami kościelnymi.
 • Określenie limitów kwotowych Zarządu Kościoła.
 • Znowelizowanie Prawa Służby Kościelnej poprzez dodanie artykułu o zasiłku dla osób zwolnionych nie będących w stosunku pracy oraz uzupełnienie i skorygowanie procentowych skal wynagrodzeń po konsultacji z wydziałem.

INNE

 • Przyznanie dotacji do organizacji Dni Biblii w Warszawie.
 • Udzielenie dotacji Wydawnictwu „Znaki Czasu” na spłatę długu wobec Fundacji Źródła Życia.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Warszawa … `{`Marek Rakowski/AAI fot. Piotr Kot/Głos Nadziei`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]