Najwyższy Kapłan – 10 dni modlitwy / 2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Niech będzie przyjemna modlitwa moja,
jako kadzidło przed obliczem twoim,
a podnoszenie rąk moich jako ofiara wieczorna.
Psalm 142,2

 

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie.

Kolejny raz – zgodnie z kilkuletnią już tradycją – mamy możliwość dołączyć do całego Kościoła na Świecie, by spędzić czas na rozmyślaniu i modlitwie. Nazywamy ten program „10 Dni Modlitwy”, ale mam nadzieję, że w gruncie rzeczy jest on efektem naszego codziennego spotykania się z Bogiem. Te 10, a właściwie 11 dni to tylko, a może aż czas szczególnej wspólnoty i zbliżenia do Boga. Tak, jak uczniowie Jezusa po jego wniebowstąpieniu byli razem na jednym miejscu, tak my teraz w grupach chcemy szukać błogosławieństwa Pana, a wśród nich jedności i gotowości poświęcenia. Tak bardzo tego potrzebujemy,
by tuż przed powrotem Chrystusa połączyć nasze myśli i wysiłki głoszeniu Wiecznej Ewangelii.

Spotykajmy się w zborach, grupach i rodzinach szukając inspiracji Ducha Świętego
i mocy dla naszego życia. W modlitwach pamiętajmy o Kościele i jego misji, ale też o naszym osobistym nawróceniu i zaangażowaniu na miarę darów duchowych. Serdecznie zachęcam, aby wszyscy przyłączyli się do postu, jaki w sobotę 20 stycznia chcemy poświęcić wspomnianym wyżej intencjom.

Niech Pan darzy nas Swą łaską.

 

W imieniu Zarządu Kościoła

brat w Chrystusie

Jarosław Dzięgielewski

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]