Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Termomodernizacja budynków należących do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w Grzybowie, kwotą dotacji w wysokości 278 139,00 zł. Koszt całkowity brutto przedsięwzięcia 367 599,00 zł