Nie ma całkowicie świętych miejsc. Relacja ze spotkania PARL w Jerozolimie.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”16 MARCA 2018 (NR 632) `{`TED/Tłum. DANIEL KLUSKA`}`” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Czy może być coś bardziej ekscytującego niż bycie w „centrum świata”? – Nie – według pewnego życzliwego, ormiańskiego chrześcijanina, który oprowadzał grupę sześciu adwentystycznych pastorów po współczesnej Jerozolimie. Przewodnik wskazał na przestrzeń pomiędzy Kopułą na Skale a Golgotą, miejscem ukrzyżowania Chrystusa. Przestrzeń pomiędzy, oświadczył: – Jest centrum świata!

Wierząc przewodnikowi lub nie, sama myśl o adwentystach dnia siódmego stojących między śmiercią a zmartwychwstaniem Jezusa oraz pomiędzy wydarzeniami zmieniającego się świata a Jego powtórnym przyjściem, musi prowadzić do pewnej refleksji.

Tych sześciu pastorów było częścią ponad dwudziestoosobowej grupy liderów z krajów Wydziału Transeuropejskiego (TED) biorących udział w spotkaniu pracowników Sekretariatów Spraw Publicznych i Wolności Religijnej (ang. PARL) pod kierownictwem przewodniczącego TED i dyrektora PARL pastora Raafata Kamala.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=6o41FaIwAc0″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]– To był mój pierwszy pobyt w Jerozolimie i pierwszy raz brałem udział w tego rodzaju spotkaniu – powiedział pastor Claudio Gulyas, przewodniczący Misji Greckiej Kościoła adwentystów. – Spotkania zainspirowały mnie do tego, aby w przestrzeni publicznej przedstawiać naszą adwentystyczną tożsamość w sposób prosty, ale i jednocześnie głęboki, jako ambasadorzy Chrystusa – podkreślił Gulyas.

Codzienny program spotkania był zróżnicowany – od wspólnych nabożeństw, uwielbienia Boga do tematycznych wykładów zakończonych szerokimi dyskusjami. Ganoune Diop, dyrektor Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego otwarcie dzielił się wyzwaniami, jakie dzisiaj stoją przed liderami Kościoła. – Musimy zaangażować się w dyskusje na publicznym forum – nalegał Diop. – Wiele osób nie wie, kim jesteśmy. Ci, którzy jednak już o nas wiedzą, niestety nie zawsze postrzegają nas pozytywnie – podkreślił.

Diop zasugerował, że sposobem na przełamanie pewnych barier jest nawiązywanie kontaktów i bliskich relacji z innymi. Oczywiście może to niekiedy obejmować także zmianę tego, w jaki sposób postrzegamy swoje otoczenie. Zauważył także, że poselstwo trzech aniołów z 14. rozdziału Księgi Apokalipsy nie może być poselstwem strachu, ale powinno być dobrą nowiną, którą konieczne należy: „zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom” (Ap 14,6). To zaproszenie oznacza potrzebę zbliżenia się  do ludzi, wymieszania się z nimi. – Nasza praca polega także na zmianie sposobu postrzegania ludzi dookoła – powiedział. – Chrystus jest bezcenny dla każdego.

– Taki sposób podejścia do naszego otoczenia to powrót do korzeni, to sedno adwentystycznego DNA – powiedział Thomas Müller z Danii. – Nie jesteśmy tutaj na ziemi po to, by być adwokatami Chrystusa, ale aby być dowodem tego, co On dla nas uczynił. – powiedział pastor Dźordźija Trajkovski. Jako przewodniczący Południowo-wschodniej Europejskiej Unii Kościoła Adwentystów zauważył, że na arenie publicznej wszyscy jesteśmy ambasadorami Chrystusa. – Naszą misją w czasach końca jest przedstawienie światu cudownego daru wolności i prawdy poprzez naszą tożsamość, przesłanie i misję. Aby móc skutecznie realizować tę misję, musimy szukać nowych sposobów dotarcia do ludzi – podkreślił Trajkovski.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery interval=”3″ images=”7030,7029,7028,7027,7026,7025,7024″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Działalności PARL nie można oddzielić od zagadnienia komunikacji. W swoich dwóch prezentacjach dyrektor ds. komunikacji TED pastor Victor Hulbert wybrał się z uczestnikami w praktyczną podróż przez adwentystyczne dziennikarstwo. Zauważył, że informacje o działalności Kościoła bądź reakcje na wiadomości ze świata mogą pomóc w budowaniu relacji z otoczeniem. Podkreślił znaczenie wrażliwości i tolerancji w komentowaniu bieżących wydarzeń, a także omówił zagadnienie radzenia sobie z tzw. fake newsami (fałszywymi wiadomościami), rozpowszechnianymi często przez media społecznościowe.

Kolejne dni mijały szybko, gdy uczestnicy dyskutowali o spuściźnie reformacji, jak radzić sobie z sekularyzmem, różnorodnością świata religijnego w kulturze europejskiej, kwestiami cenionych zasad wiary adwentystów, ale źle rozumianych lub atakowanych w systemie edukacyjnym lub politycznym. Rozmawiano nawet o tym, jak zrozumieć postawę „fortecy” prezentowaną przez niektórych członków Kościoła, którzy zamykają się współpracę z wieloma środowiskami, rezygnując tym samym z możliwości podzielenia się adwentystycznymi wartościami. To były istotne zagadnienia dla Bobbiego Sjölandera ze Szwecji. – To spotkanie pogłębiło moje poczucie tożsamości, jak również pomogło upewnić się w tym, że żyję zgodnie z moim powołaniem, aby być świadkiem Jezusa w relacjach z przywódcami innych Kościołów czy urzędnikami publicznymi – powiedział.

Pięciodniowe spotkanie zakończyło się sformułowaniem listy praktycznych działań, jakie można podjąć w zakresie szkoleń, doradztwa, sprawozdawczości i dalszego rozwoju misji. Wnioski zostaną zaprezentowane na najbliższym spotkaniu Rady TED.

David Nommik z Unii Bałtyckiej podsumował uczucia wszystkich uczestników pod koniec konsultacji. – Jestem wdzięczny pastorowi Kaamalowi  za zorganizowanie tego wydarzenia. Prezentacje pomogły mi zobaczyć szerszy obraz służby PARL i dały wyobrażenie o tym, jak budować mosty między nami a otoczeniem, w którym żyjemy.

Członkami polskiej delegacji byli pastorzy Jarosław Dzięgielewski, przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, oraz Andrzej Siciński, dyrektor Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej przy Zarządzie Kościoła.

– To mój pierwszy pobyt w Izrealu. Już samo to było dla mnie wielkim przeżyciem. Wejść na Górę Oliwną, przejść się Via Dolorosa, stanąć pod ścianą świątyni z czasów Jezusa. Bezcenne – powiedział Siciński.  – Najbardziej emocjonujące było jednak opowiedzenie zebranym, na prośbę pastora Kamala, o naszej działalności w Polsce w sferze relacji publicznych i wolności religijnej. Wielu zainteresowanych wyraziło życzenie wysłania im angielskiej wersji ustawy z 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, która może im być pomocną jako wzorzec dla ubiegania się w ich własnych krajach o prawną ochronę prawa adwentystów do zwolnienia od pracy i nauki na czas święta sobotniego – podkreślił Siciński.

AAI[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]