Niezwykłe spotkanie w Battle Creek

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

13 kwietnia br. liderzy światowego Kościoła spotkali się w miejscowości Battle Creek (stan Michigan), aby uczcić 150-lecie ruchu adwentystycznego. Miejscem  tego szczególnego spotkania była replika domu, w którym Ellen G. White wraz z innymi pionierami adwentyzmu, dała początek światowemu Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego.

Delegaci, którzy spotkali się w Battle Creek, otrzymali m.in. przyśpieszony kurs wiedzy na temat historii adwentyzmu. Przypomnieli sobie  o początkach kształtowania się Kościoła i wielu interesujących wydarzeniach, które były jego udziałem. Mogli również poczuć niezwykły entuzjazm będący nieodłącznym elementem życia pierwszych adwentystów, którzy z utęsknieniem oczekiwali na swojego Zbawiciela.

„Nie możemy zgubić poczucia tego, że powtórne przyjście Jezusa jest bliskie. Nasi pionierzy gorąco w to wierzyli” – powiedział historyk Jim Nix do zebranych delegatów.

Nix, dyrektor The Ellen G. White Estate,  podczas jednej z prezentacji opowiedział o korzeniach adwentyzmu, które były ściśle związane z miejscowością Battle Creek. Kiedy pionier Kościoła Joseph Bates po raz pierwszy przybył do tego niewielkiego miasteczka, zapytał lokalnego pracownika poczty o „najbardziej uczciwego mieszkańca miasta”, licząc że właśnie ten człowiek będzie otwarty na przyjęcie adwentystycznego poselstwa. Tą osobą okazał się David ‘Penny” Hewitt – handlarz tak uczciwy, że gdy nieświadomie pomylił się na niekorzyść klienta o jednego pensa, natychmiast czuł potrzebę naprawienia swojego błędu – mówił Nix.

Po „porannym kazaniu” Batesa, które przeciągnęło się aż do godzin wieczornych, Hewitt i jego żona Olive byli już przekonani, co do biblijnego dnia odpoczynku oraz doktryny o świątyni. Zostali więc pierwszymi zachowującymi sabat adwentystami w Battle Creek. W 1860 roku David Hewitt zasugerował, aby nazwać rozwijający się ruch „Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego”. Było to trzy lata przed oficjalnym założeniem Kościoła.

Podczas popołudniowej przerwy delegaci byli również świadkami rozpoczęcia budowy dwóch nowych budynków na terenie Adventist Historic Village (Historycznego Skansenu Adwentyzmu) – repliki pierwszego kościelnego wydawnictwa oraz pierwszego instytutu reformy zdrowotnej w Battle Creek.

Podczas popołudniowej prezentacji wiceprzewodniczący światowego Kościoła Delbert Baker wyjaśnił, że jedną z zasad, którą kierowali się pionierzy adwentyzmu, było dążenie do równości wszystkich ludzi.

Pierwsi adwentyści – mówił Baker – walczyli z niewolnictwem i innymi problemami charakteryzującymi amerykańskie społeczeństwo połowy XIX wieku. Kościół powstał na dwa lata przed zakończeniem amerykańskiej wojny domowej, która postawiła naprzeciw siebie mieszkańców północnych i południowych stanów w walce o przyszłość niewolnictwa i dalszego istnienia Unii.

Baker podkreślił również, że pierwsi adwentyści byli grupą zróżnicowaną etnicznie i płciowo oraz reprezentującą różne pokolenia. Były niewolnik Charles Kinney stał się pierwszym czarnoskórym pastorem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Misjonarka Anna Knight była pierwszą czarnoskórą kobietą, która została wysłana na misję do Indii.

Pierwsi adwentyści zmagali się również z dylematem, czy zorganizować się w formalny ruch czy też nie. Niektórzy pionierzy, jak choćby James White, byli żarliwi w swoim wezwaniu do „wyjścia z Babilonu”, które przez niektórych było interpretowane jako wezwanie do rezygnacji z formalnej struktury i powrotu do ewangelicznej prostoty.

Problemy natury ekonomicznej i silna potrzeba sfinansowania działalności misyjnej sprawiły jednak, że liderzy zdecydowali się na uformowanie organizacji kościelnej.

„Rozwój misji był jasnym impulsem do zorganizowania Kościoła” – powiedział Barry Oliver, przewodniczący Wydziału Południowego Pacyfiku. Pokreślił jednak, że wcześni przywódcy byli przekonani o tym, że „kiedy struktura hamuje misję, należy ją zmienić”.

Formalna organizacja doprowadziła do szybkiego wzrostu Kościoła na całym świecie. W roku 1863, kiedy Kościół został oficjalnie założony, liczył on 3500 wyznawców. Na przełomie XIX i XX wieku było to już 75 tysięcy wyznawców w Ameryce, Europie, na Południowym Pacyfiku oraz na innych „polach misyjnych”.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Battle Creek, USA … `{`Elizabeth Lechleitner/ANN; tłum. D.Maikowski/AAI`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]