Nowa strategia Kościoła Adwentystów zaprezentowana na dorocznej Radzie Generalnej Konferencji.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”19 PAŹDZIERNIKA WRZEŚNIA 2018 (NR 663) `{`ADVENTIST REVIEW/TŁUM.DANIEL KLUSKA`}`” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Kościół Adwentystów Dnia Siódmego zaprezentował pięcioletni plan strategiczny o nazwie „I Will Go”  (tłum.: „Pójdę”) i zatwierdził zaktualizowane oświadczenie dotyczące działań misyjnych.

Projekt strategii realizuje wiele celów obecnego pięcioletniego planu „Reach the World”, ale jednocześnie go upraszcza, zachowując swoją szeroką koncentrację na szerzeniu ewangelii oraz działaniach skierowanych także wobec członków kościoła. Strategia zostanie poddana pod głosowanie na kolejnej Radzie w 2019 r., a jeśli zostanie zatwierdzona, będzie realizowana od kolejnej Sesji Generalnej Konferencji w roku 2020 roku.

– Prezentujemy strategię w tym roku, dwa lata przed Sesją Generalnej Konferencji, aby delegaci z różnych krajów mieli czas na zapoznanie się z jej treścią. – powiedział Michael Ryan, asystent przewodniczącego Generalnej Konferencji. Sześciostronicowy plan „I Will Go” zawiera 10 celów, w porównaniu do 21 celów we wcześniejszej strategii „Reach the World”.

– Wielu wyznawców sugerowało, aby strategia była zdecydowanie krótsza, więc zmniejszyliśmy jej objętość. – powiedział Ryan.

Michael Ryan, asystent przewodniczącego Generalnej Konferencji.

10 celów zaczyna się od deklaracji „ożywienia misji na całym świecie jako stylu życia, angażujące nie tylko duszpasterzy, ale także każdego członka Kościoła, aby wszyscy byli żywymi uczniami Jezusa”. Inne cele to „wzmocnienie zaangażowania zborów adwentystycznych w służbę w dużych miastach” oraz „przygotowywanie nowych materiałów misyjnych na potrzeby działań w obszarach, które znajdują się poza wpływem religii chrześcijańskiej”.

Plan strategiczny zawiera również listę kluczowych wskaźników wydajności (KPI) podzielonych na dwie kategorie: KPI dla wszystkich działów, które Konferencja Generalna będzie mierzyć poprzez cykliczne badania, oraz „sugerowane KPI” – dla wybranych działów misji. Ryan poprosił przywódców kościoła z różnych krajów o dokonanie przeglądu sugerowanych KPI przed kolejną Radą w 2019 roku.

Nazwa strategii „I Will Go” została zapożyczona z adwentystycznego Uniwersytetu River Plate w Argentynie, gdzie realizowano podobne działania. Uczelnia wyraziła zgodę na wykorzystanie nazwy i zaprojektowanego przez studenta logo.

Wiele godzin badań.

Projekt „I Will Go” jest wynikiem wielu godzin pracy i opiera się na ogólnoświatowej ankiecie Biura Archiwów, Statystyk Generalnej Konferencji. Biuro przez wiele miesięcy współpracowało z wieloma departamentami i wydziałami kościoła. Celem badań było poznanie pewnych trendów dotyczących zachowania i zaangażowania członków w lokalnych zborach. Przebadano ponad 63 756 adwentystów we wszystkich 13 wydziałach światowego kościoła. Margines błędu wynosi tylko 1%.

David Trim, Dyrektor Biura Archiwów i Statystyk.

– Jesteśmy pewni danych, którymi się z Wami dzielimy. – powiedział David Trim, dyrektor Biura Archiwów i Statystyk. Jednym z celów KPI dla wszystkich Wydziałów jest „znaczny wzrost liczby członków kościoła regularnie uczestniczących w misji Kościoła i części nabożeństwa zwanej „Szkołą Sobotnią”. Badanie wykazało, że liczba uczęszczających do kościoła spadła o 7 procent; obecnie wynosi 71 procent z 21 milionów członków kościoła, w porównaniu do 78 procent w poprzednim badaniu z 2013 r.

– Nie wiemy, dlaczego tak się stało, ale jest to trend, który chcemy odwrócić. – powiedział Trim. Z drugiej strony, więcej Adwentystów studiuje Biblię codziennie. Liczba respondentów, którzy potwierdzili studiowanie Biblii raz lub więcej razy dziennie, wzrosła o 7 procent (49 %). – Dane te wydają się potwierdzać rosnący trend, który pojawił się w badaniu z 2013 roku. Z kolei ten wzrost był wynikiem podjętych działań po Sesji Generalnej Konferencji z roku 2010. Niepokojący trend został odwrócony. – podkreślił Trim.

Ale, jak zauważył, wielu innych członków kościoła powinno codziennie czytać Biblię.

Zobacz szczegółową prezentację Dr Davida Trima. 

 

Aktualizacja strategii misyjnej.

Kilka godzin przed prezentacją projektu „I Will Go”, doroczni delegaci Rady zatwierdzili rewizję strategii misyjnej Kościoła w słowach: „Czyńcie uczniami Jezusa Chrystusa żyjąc jako Jego kochający świadkowie i głoście wszystkim ludziom wieczną ewangelię Poselstwa Trzech Aniołów, aby każdy mógł się przygotować na Jego powtórne przyjście (Mt 28: 18-20, Dz 1: 8, Obj. 14: 6-12).”

W poprzednim oświadczeniu czytamy: „Misją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest wezwanie wszystkich ludzi, aby stali się uczniami Jezusa Chrystusa, aby głosili wieczną ewangelię przyjętą w orędziach trzech aniołów (Objawienie 14: 6-12) i przygotowywali świat na szybki powrót Chrystusa.”

Artur Stele, wice-przewodniczący Generalnej Konferencji, który wprowadził zmiany do oświadczenia powiedział, że nowe sformułowanie tekstu ma na celu bardziej precyzyjne odzwierciedlenie zlecenia Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 28: 18-20, oraz ma łączyć misyjny charakter Dziejów Apostolskich 1: 8 i Poselstwa Trzech Aniołów z Księgi Objawienia 14 rozdziału.

Artur Stele, wice-przewodniczący Generalnej Konferencji.

Stele podkreślił, że poszukiwano także łatwego do zapamiętania oświadczenia misji i zaproponowana formuła jest zdecydowanie prostsza.

– To jest pierwsza część strategii misji Kościoła Adwentystów, którego nauczyłem się na pamięć – powiedział Stele.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]