Nowi liderzy w Wydziale Transeuropejskim

W trakcie kolejnego dnia sesji Generalnej Konferencji delegaci wybrali liderów wszystkich 13 światowych wydziałów Kościoła Adwentystów, w tym Wydziału Transeuropejskiego (TED), którego Polska jest częścią.

Daniel Duda

9 CZERWCA 2022 (NR 870) [AAI / DANIEL KLUSKA]

Nowym przewodniczącym TED został Pastor Daniel Duda. Od roku 2005 Duda pełnił funkcję Dyrektora ds. Edukacji w Wydziale Transeuropejskim w St Albans w Anglii. Od 2015 roku jest również Sekretarzem Terenowym i Dyrektorem Misji Kościoła Adwentystów. W latach 2005-2015 był również dyrektorem Sekretariatu Kaznodziejstwa. Kiedy odszedł z pracy na uczelni Newbold do TED w 2005 roku, był głównym wykładowcą teologii biblijnej i systematycznej na Wydziale Studiów Teologicznych Newbold College w Bracknell. Tytuł doktora uzyskał na Andrews University (Stany Zjednoczone).

Przed przybyciem do Newbold w 1998 roku Duda był pastorem, ewangelistą, wykładowcą teologii i dyrektorem Sekretariatu Kaznodziejstwa w Kościele Adwentystów na terenie Czech i Słowacji. Pracował również w Rosji jako kierownik katedry teologii i dziekan akademicki w tamtejszym Adwentystycznym Seminarium Teologicznym.

Nowo wybrani przewodniczący wszystkich 13 Wydziałów Kościoła Adwentystów

Prywatnie pastor Duda z pasją lubi studiować Biblię i dzielić się swoimi przemyśleniami z innymi. Jest częstym prelegentem na spotkaniach młodzieżowych w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. Interesuje się samochodami, technologią i fotografią. Jest żonaty z Vierą i mają dwóch dorosłych synów, Marka i Romana.

Robert Csizmadii

Zmianie uległo także stanowisko sekretarza Wydziału Transeuropejskiego, które do tej pory piastowała Audrey Anderson. Z uwagi na jej wybór – dzień wcześniej – na stanowisko wiceprzewodniczącej Generalnej Konferencji, nowym sekretarzem TED został pastor Robert Csizmadii, który do tej pory pełnił funkcję przewodniczącego Diecezji Dunajskiej w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego na Węgrzech.

Nenad Jepuranovic

Na kolejną kadencję jako Skarbnika Wydziału Transeuropejskiego wybrano Nenada Jepuranovica.


AAI

9 CZERWCA 2022 (NR 870) [AAI / DANIEL KLUSKA]